Дніпровська Гімназія №112 Дніпровської міської ради

 
УПРАВЛІННЯ

Основні принципи управління


Пріоритетні принципи управління школою та шляхи їх реалізації

в ОСВІТНЬОМУ процесі

1.Демократизація
 • співдружність, співпраця
 • свобода думки, дія
 • критика, самокритика
 • опокування
 • активність
 • демократичний стиль взаємовідношень
 • свідома дсципліна, самодисципліна
2.Гуманізація
 • любов і повага
 • доброта, взаємодопомога
 • взаєморозуміння
 • доброзичливість
 • співчуття
 • ввічливість
3.Диференціація
 • врахування психологічни особливостей
 • врахування індивідуальних особливостей
 • реалізація творчого потенціалу
 • врахування вікових особливостей
4.Інтеграція
 • формування загальнонавчальних умінь та навичок учнів
 • координація зусиль учителів та адміністрації
 • координація зусиль учителів та учнів
5.Удосконалення технологій навчання та спілкування
 • впровадження новітніх технологій навчання
 • впровадження модернізованих технологій
6.Національна спрямованість
 • оволодіння державною мовою
 • виховання почуття гордості за країну
 • вивчення всторії рідного краю, фольклору,традицій, символики