Дніпровська Гімназія №112 Дніпровської міської ради

 
ОХОРОНА ПРАЦІ

ІНФОРМАЦІЯ

 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  У КЗО "СЗШ №112"ДМР

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», Кодексу Цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 30.11.2012 № 1232 «Про затвердження Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», від 19.08.2009 № 885 «Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 року № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», від 01.08.1996 № 239 Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження державних санітарних правил та норм» (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 828 від 13.12.2006, Висновком Міністерства юстиції № 14/87 від 30.10.2007, від 31.08.2001 № 616 «Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, на виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 01.03.2013 протокол 2/4-22, листів Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 «1/9-305 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі», від 18.07.2013 № 1/9-503 «Про використання Інструктивно- методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу», від 02.12.2013 №1/9-853 «Про рекомендації щодо удосконалення організації навчально-тематичних екскурсій», листа Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 № 1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», листа Міністерства освіти і науки України від 05.12.2016 № 1/9-638 «Щодо організації роботи з охорони праці в навчальних закладах», та з метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі розроблені, затверджені відповідним чином та діють наступні документи:

:

1. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом комунального закладу  освіти « Середня загальноосвітня школа №112 Дніпровської міської» на 2017 – 2018 роки, зареєстрований виконавчим комітетом районної у місті ради  ,реєстровий номер  1943 від 10.03 .2017. (У наявності розділ «Охорона праці»).

2. Правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 112» ДМР (затверджені наказом директором школи від  31.08. 2017 № 178).

3. Річний план роботи Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 112» ДМР (затверджений рішенням педагогічної ради від  28  .08.2017). У наявності розділ з охорони праці та матеріали щодо його виконання.

 4. Статут Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №  112 » ДМР  (затверджено департаментом гуманітарної політики Дніпровської

міської ради (наказ від 12.12.2016 №288  

5. Акти: акт готовності закладу освіти до нового 2017/2018 навчального року (серпень 2017);

акти-дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах та у спортивних залах (від 04.08.2017);

акти-дозволи на проведення занять у кабінетах фізики (від 04.08.2017),

хімії (від 04.08.2017), біології (від 04.08.2017), інформатики (від 04.08.2017),

акт- дозвіл на проведення  навчальних  занять у шкільних майстернях з трудового навчання : (від 04.08.2017),

акт-дозвіл на проведення навчальних занять у кабінеті захисту Вітчизни

(від 04.08.2017);

6. Журнали:

-журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці (розпочато 01.09.2010);

-журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці для педпрацівників (розпочато 28.08.2017);

-журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці для

технічних працівників (розпочато 03.03.2011)

-журнал реєстрації інструкцій з охорони праці (розпочато 01.09.2015);

-журнали реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів (є у кожного кабінеті);

-журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві (розпочато 01.01.2004);

-журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки (розпочато 01.09.2017);

-журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально- виховного процесу (розпочато  01.09.2004) ;                     

-журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці (розпочато 01.09.2011).

7. Протоколи:

протокол засідання педагогічної ради № 5  від  12.01.2018 щодо стану роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у навчальному закладі;

протоколи засідання комісії з перевірки знань з охорони праці працівників навчального закладу (розпочато 01.09.2011).

8. Положення:

Положення про службу охорони праці комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №112» Дніпровської міської ради.

 9. Перелік посадових інструкцій, інструкції з охорони праці

 (затверджений директором школи, наказ від 21.12.2015 № 252).

Посадові інструкції з розділом з охорони праці працівників навчального закладу з їхніми особистими підписами та Інструкції з охорони праці для учасників навчально-виховного процесу. ( затверджені директором школи 31.08, 2017).

10. Програми:

 -програма проведення вступного інструктажу для працівників (затверджена директором школи, наказ від  21.12.2015 № 252);

- программа проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів (затверджена директором школи, наказ від 21.12.2015 № 252);

 -  програма проведення первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці (затверджена директором школи, наказ від 21.12.2015 № 252).

 

11.Пплан- графік навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності  в навчальному закладі розроблено на три роки до 2020 рік, затверджений директором школи 01.09.2017 р.
 

 12.Накази:

«Про підготовку та організованого початку 2017/2018 навчального року»  

(від  31.08.17 №179)                                           

 «Про організацію роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності в 2017-2018 навчальному році» (від 31.08.2017 №  177-а)

Про організацію роботи школи із забезпечення противопожежної безпеки та безпеки життєдіяльності (від 30.08.2017 № 165

«Про розподіл обов'язків з охорони праці та ТБ  у 2017-2018 навчальному

році ( від 30.08.2017 № 164   );

. «Про дотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку та виконання посадових обов’язків працівниками навчального закладу» (від  31.08. 2017  № 178)

«Про призначення комісії із розслідування нещасних випадків у школі » (від 31.08.2017 № 167 )

. «Про затвердження Плану спільної роботи з  питань  профілактики дитячого дорожньо- транспортного травматизму на 2017 - 2018 навчальний рік» (від 31.08.2017 № 209);               

 «Про  забезпечення правил  пожежної безпеки» школи у 2017-2018 н.р.

від 21.09.2017 №5 )  

«Про посилення контролю за дотриманням протипожежної безпеки у школі в осінньо-зимовий період 2016-2017р» (від 03.02.2017 №33 ).                            

«Про обов’язкові медичні огляди працівників» (від  30.08.2017 № 169 )                                «Про заборону тютюнокуріння в школі»( від 30.08.2017 № 168).

«Про призначення осіб відповідальних за електрогосподарство» ( від

14.06.2017 №3 )                             .

«Про призначення осіб за пожежну безпеку в школі (від 30 .08.2017 № 165   ).

 «Про організацію чергування по школі в 2017-2018 навчального року» (від 31.08.2017 № 183).

 «Про створення комісії для навчання і перевірці знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності» (від 30.08.2017 № 166).

«Про затвердження комплексного плану основних заходів із безпеки життєдіяльності дітей, учнівської молоді на 2017-2018роки» (від  17.11.2017           №  285).

13.Посвідчення:

про перевірку знань з охорони праці керівника навчального –закладу,(протокол засідання комісії від 11.02.2017р.департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації).

14. Плани:

План заходів щодо пожежної безпеки у КЗО « СЗШ № 112», затверджений директор 01.09.2017.

План організації спільної роботи Управління з питань профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму на

2017-2018 н.р.( наказ від 31.08.2017 № 209);

Комплексний план основних заходів із безпекиї життєдіяльності дітей та учнівської молоді  на 2017-2018 роки (наказ № 285  від 17.11.2017).

15. Пожежна безпека.

 Плани евакуації учасників навчально-виховного процесу (розташовані на кожному поверсі будівлі навчального закладу  з інформацією про знаходження вогнегасників, затверджені директором школи .

 Призначення відповідальної особи за пожежну безпеку ( від 30.08.2017, №165).

 Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки (розпочато 01.09.2017).

 Куточок пожежної безпеки з розміщенням :

- правил та інструкції про заходи пожежної безпеки в приміщенвнях,

- порядк дій персоналу навчального закладу за надзвичайних ситуацій.

.-порядок  дії учнів школи на випадок пожежі.

   Пам’ятка щодо першочергових дій персоналу у разі отримання інформації про вчинення або загрозу вчинення терористичного акту.

Інструкція по  пожежнїй безпеці для працівників та учнів школи.(наказ від 21.12.2015 № 252).

 Протокол перевірок стану захисного заземлення, петлі «фаза-нуль»; ізоляції електромережі, випробувань електрозахисних засобів.

Документація щодо проведення лабораторних вимірювань в електроустановках об'єктів

 

 

 

 

 

Директор                                                                               Г.В.Цвік

 

 

 

Охорона праці

Посібник з правил особистої безпеки

 

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ГРОМАДЯНАМ ЩОДО ДІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

 

Кожна людина повинна чітко уявляти свою поведінку при виявленні можливих вибухових пристроїв, виникнення артобстрілів, під час евакуації та бути психологічно готовою до самозахисту і адекватної поведінки під час масових заворушень та дій правоохоронних органів щодо їх припинення.

 

Якщо, перебуваючи у громадському транспорті, адміністративній будівлі чи місцях масового перебування людей Ви помітили предмет, що викликає підозру, негайно телефонуйте за номером 101 або 102.

 

До прибуття спецслужб не чіпайте, не пересувайте, не розкривайте виявлений предмет; зафіксуйте час виявлення предмету; намагайтесь зробити все можливе, щоб люди відійшли якнайдалі від знахідки; обов'язково дочекайтеся прибуття фахівців!

 

Дніпропетровське міське управління Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області

 

                     ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ

 

інструкція щодо дій в екстремальних ситуаціях

1. У ВИПАДКУ ВИБУХУ:

-Намагайтеся заспокоїтися і з’ясувати ситуацію.

-Рухайтеся обережно, не торкайтеся руками пошкоджених конструкцій і проводки.

-Через небезпеку вибуху газів не можна користуватися сірниками, запальничками, свічками, факелами.

-У разі задимлення, по можливості, захистіть органи дихання мокрою хустинкою, рушником, шматком тканини.

-Сповістити усіх про евакуацію, взяти на облік осіб, які залишилися у приміщенні, вхідні двері щільно прикрити, не закриваючи на замок.

-При неможливості самостійної евакуації здійснити усі заходи до того, щоб про місцезнаходження знали співробітники управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту. З цією метою необхідно вийти на балкон або до відчиненого вікна й звати на допомогу.

-Після виходу з приміщення відійдіть від нього па безпечну відстань.

2. У ВИПАДКУ ЗАВАЛУ УЛАМКАМИ СТІН:

-Намагайтеся    заспокоїтися,    не    падати    духом,    дихати    глибоко    і    рівно, приготуйтеся терпіти голод і спрагу.

-Голосом та стуком намагайтеся привернути увагу людей.

-Якщо простір навколо вас відносно вільний, не запалюйте сірники, бережіть кисень.

-Рухайтеся обережно, намагаючись не викликати обвалу, орієнтуючись рухом повітря, що надходить зовні.

-Якщо у вас велика спрага, покладіть до рота невеличкий шматочок тканини (гладенький камінець) і смокчіть його, дихаючи носом,

-Коли почуєте поблизу людей. стуком і голосом сигналізуйте про себе.

 

Інструкція по охороні праці під час тероризму

 

За останні роки в світі збільшилась кількість випадків захоплення заручників.

Не слід забувати, що головним завданням терористів є не розправа із заручниками, а тиск, із загрозою розправи, на органи влади, зробити те, що вони вимагають. Якщо вас захопили як заручника, варто пам'ятати ось що:

•    намагайтесь бути спокійними, миролюбними, не піддавайте себе невиправданому ризику;

•    не дивитись терористам в очі;

•    не реагувати на провокаційні дії терористів;

•    якщо злочинці перебувають в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, то намагайтесь обминути всілякі контакти з ними;

•    не посилюйте агресивність злочинців непокорою, лайкою, опором, адже перевага сил не на вашому боці;

•    виконуйте вимоги терористів, запитуйте дозволу на будь-які дії, не створюючи конфліктних ситуацій;

•    на вимогу терористів негайно віддати їм особисті речі;

•    чітко виконувати інструкції та команди правоохоронців;

•    уникайте будь-яких дискусій, самі будьте уважними слухачами;

•    не провокувати своїми діями терористів на насильницькі дії (уникати різких рухів, шуму тощо);

•    з першою ж нагодою намагайтесь повідомити про своє місце знаходження рідним чи в міліцію;

•    зберігайте свою гідність і нічого не просіть, намагайтесь з'їдати і пити все, що дають незважаючи на те, що дають їсти і пити;

•    якщо ви знаходитесь із злочинцями тривалий час, намагайтесь встановити з ними контакт і викликати в них гуманні почуття;

•    намагайтесь запам'ятати будь-яку інформацію про злочинців;

•    не дозволяйте собі падати духом, намагайтесь заспокоюватись;

•    уважно стежте за поведінкою злочинців і їх намірами, будьте готові рятуватись втечею, якщо абсолютно впевнені в цьому;

•    намагайтесь віднайти найбільш безпечне місце в приміщенні, де вас утримують, у разі відсутності такого місця падайте на'підлогу при будь-якому шумі або стрілянині;

•    при застосуванні спецпідрозділами сльозогінного газу дихайте через мокру тканину, швидко і часто кліпайте, викликаючи сльози;

•    під час штурму ні в якому разі не беріть зброї терористів, щоб ви не постраждали від штурмовиків, які не зможуть розрізнити, хто терорист, а хто заручник і стріляють по озброєних людях;

•    при звільненні виходьте якомога швидше, речі залишайте там, де вони лежать, беззастережно виконуйте команди групи захоплення.

•    як можна тихіше повідомити правоохоронні органи про терористичну атаку, а також про своє місцезнаходження;

•    не наближатись до дверей та вікон;

•    бути готовим до складнощів (відсутність свободи руху, їжі, води тощо);

•    не чинити опір озброєним терористам, що може призвести до численних людських втрат.

Пам'ятайте, що одразу після вашого повідомлення антитерористичними підрозділами буде вжито вичерпних заходів для збереження вашого життя та здоров'я.

 

 

    «ПОГОДЖЕНО»                                                                         «ЗАТВЕРДЖЕНО»

     Голова ПК                                                                                   Директор КЗО «СЗШ №112»

                                                                                                          наказ №252 від 21.12.2015 р.

ІНСТРУКЦІЯ №

з безпеки життєдіяльності учнів під час осінніх, зимових та весняних канікул

1. Загальні положення.

1.1. Інструкція з безпеки учнів під час канікул поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час перебування учнів на канікулах.

1.2. Інструкцію розроблено відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, «Правил дорожнього руху України», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Головного управління державної пожежної охорони від 30.09.1998 № 348/70.

1.3. Всі учасники навчально-виховного процесу повинні знати правила надання першої (долікарської) допомоги при характерних ушкодженнях, мати необхідні знання і навички користування медикаментами.

 2. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час канікул.

2.1. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів перед початком канікул.

2.1.1. Перед початком канікул слід чітко визначити термін початку та завершення канікул.

2.1.2. У разі продовження канікул потрібно телефонувати в останній день визначених термінів до приймальної закладу або вихователю, наставнику класу для визначення нового терміну канікул.

2.1.3. Ознайомитись із планом проведення канікул у класі, навчальному закладі, брати активну участь у запланованих заходах.

2.1.4. У разі неможливості через поважні причини або сімейні обставини взяти участь у запланованих заходах або вчасно приступити до навчальних занять після канікул, слід завчасно попередити вихователя або наставника класу, надавши заяву чи медичну довідку, що підтверджує обґрунтованість причини.

2.2. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час канікул.

2.2.1. Під час канікул, перебуваючи на вулиці й ставши учасником дорожньо-транспортного руху, слід чітко виконувати правила дорожнього руху:

 рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, притримуючись правого боку;

 за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям чи краєм проїжджої частини, йти назустріч руху транспортних засобів;

 переходити проїжджу частину тільки по пішохідних переходах, зокрема, підземних і наземних, а у разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;

 у місцях із регулюваними рухами, слід керуватися тільки сигналами регулювальника чи світлофора;

 виходити на проїжджу частину з-за транспортних засобів, упевнившись, що не наближаються інші транспортні засоби;

 чекати на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках (зупинках), тротуарах, узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху;

 на трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, можна виходити на проїжджу частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая;

 у разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком червоного або синього кольору, чи спеціальним звуковим сигналом, треба утриматися від переходу проїжджої частини або негайно залишити її;

 категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній або поблизу неї ігри, переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом або встановленими місцями;

 по проїжджій дорозі на велосипеді рухатися можна тільки дітям, які досягли 16-ти років; мопеди й велосипеди мають бути обладнанні звуковим сигналом та світлоповертачами: попереду – білого кольору, по

 боках – оранжевого, позаду – червоного; на голові у водія має бути захисний шолом; слід чітко дотримуватися правил дорожнього руху;

 водіям мопедів і велосипедів заборонено: керувати транспортом із несправним гальмом і звуковим сигналом, у темну пору доби; рухатися по автомагістралях, коли поряд є велосипедна доріжка; рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках; їздити не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей; перевозити пасажирів; буксирувати інші транспортні засоби;

 заборонено виїжджати на проїжджу частину на інших засобах для катання (скейтборд, самокат, ролики тощо), обирати місце для катання слід на дитячих майданчиках;

 • заборонено під час зимових канікул учням кататися на велосипедах, мопедах, роликах тощо, що не відповідає погодним умовам та сезону для запобігання ДТП за участю дітей;
 • для запобігання ДТП за участю дітей категорично заборонено кататися на санчатах, ковзанах, лижах (інших зимових приладах для розваг) на проїжджій дорозі, катання наданих предметах діти повинні здійснювати у спеціально відведених для цього місцях і під наглядом дорослих, батьків;
 • категорично заборонене катання з гірок із виїздом на проїжджу частину дороги;
 • у жодному разі не можна чіплятися за задній бампер машин для того, щоб покататися по проїжджій частині дороги – ці дії визначені вищою категорією небезпеки, що може
 • призвести до ДТП, травмування й загибелі;
 • для запобігання травмування можна кататися на ковзанах тільки у відведених для цього спеціальних місцях й на міцному льоду без розщелин;

 учні повинні виконувати зазначені правила, а також інші Правила дорожнього руху України, із якими вони ознайомилися на уроках основ здоров’я, виховних годинах, інших навчальних спеціалізованих установах, предметних уроках;

 дітям заборонено перебувати поблизу залізничних колій без суп дорослих;

 учні, користуючись транспортним засобом, повинні сидіти або стояти тільки в призначених для цього місцях, тримаючись за поручні або інші пристосування.

2.2.2. Під час канікул, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих установах, приміщеннях, транспорті, учні повинні чітко виконувати правила пожежної безпеки:

 заборонено брати з собою вогненебезпечні предмети, які можуть спричинити пожежу (запальнички, сірники, петарди, бенгальські вогні, феєрверки, цигарки, легкозаймисті речовини, вогнезаймисту рідину тощо);

 користуватися газовою плитою вдома слід тільки із спеціалізованим електричним приладом для вмикання і під наглядом дорослих;

 заборонено використовувати віконниці на вікна для затемнення приміщень і застосовувати горючі матеріали; зберігати бензин, газ та інші легкозаймисті горючі рідини, приносити їх до приміщення; застосовувати предмети оформлення приміщень, декорації та сценічне обладнання, виготовлене з горючих синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон (пінопласту, поролону, полівінілу тощо); застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), використовувати хлопушки; застосовувати дугові прожектори, влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть викликати загоряння; встановлювати стільці, крісла тощо, конструкції, які виконано з пластмас і легкозаймистих матеріалів, а також захаращувати предметами проходи та аварійні виходи;

 у жодному разі не можна брати на вулиці чи в іншому місці незнайомі чи чужі предмети, зокрема побутову техніку, не вмикати їх у розетку вдома чи в інших установах – це може призвести до вибуху та надзвичайної ситуації;

 не наближатися до електроприладів, музичної апаратури, що живляться струмом. Користуватися електроприладами тільки сухими руками і в присутності батьків. У разі виявлення обірваних проводів, неізольованої проводки, її іскріння, слід негайно повідомити дорослих;

 не збиратися біля проходів у громадських установах, на входах та виходах, у приміщеннях вестибюлю;

 під час участі в масових заходах не кричати, не свистіти, не бігати, не стрибати, не створювати травмонебезпечних ситуацій у приміщенні, виконувати правила пожежної безпеки;

 уразі пожежної небезпеки: наявності вогню, іскріння, диму – потрібно негайно вийти на повітря (за двері, балкон) та кликати на допомогу. Викликати службу пожежної охорони за номером 101, назвавши своє ім’я, прізвище, коротко описавши ситуацію: наявність вогню, диму, кількість людей у приміщенні, також свій номер телефону;

 при появі запаху газу в приміщенні у жодному разі не вмикати електроприлади, не користуватися стаціонарним чи мобільним телефоном, відчинити вікна, двері, перевірити приміщення, вимкнути газову плиту, якщо вона була ввімкнена, й вийти з приміщення; покликати на допомогу дорослих, негайно повідомити в газову службу за номером 104 чи 101 пожежну охорону; назвавши своє ім’я, прізвище, коротко описавши ситуацію й залишивши свій номер телефону.

2.2.3. Під час канікул, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих установах, громадських місцях, приміщеннях, транспорті тощо, учні повинні чітко виконувати правила щодо попередження нещасних випадків, травмування, отруєння тощо:

 під час канікул заборонено перебувати біля водойм без супроводу дорослих для запобігання утоплення дітей. Коли вода покрита шаром льоду – категорично заборонено ступати на лід для попередження провалювання під нього;

 заборонено перебувати біля будівельних майданчиків, кар’єрів, закинутих напівзруйнованих будівель для запобігання обрушень будівельних матеріалів й попередження травм та загибелі дітей;

 категорично заборонено вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові вироби, стимулятори;

 уникати вживання в їжу грибів;

 категорично заборонено брати в руки, нюхати, їсти незнайомі дикі рослини чи паростки квітів, кущів, дерев, що може призвести до отруєння;

 пересуватися слід обережно, спокійно. Беручи участь в іграх, не створювати хаотичного руху, не штовхатися, не кричати. На вулиці бути обережним, дивитися під ноги, щоб не впасти в яму чи відкритий каналізаційний люк;

 на вулиці не варто підходити до обірваних, обвислих проводів або проводів, що стирчать, а особливо, якщо від них іде гудіння – ці проводи можуть бути ще підживлені електрострум ом;

 не слід підходити до щитових, залазити на стовпи з високовольтними проводами – можна отримати удар електрострумом від високовольтних живлень на відстані 5 м;

 потрібно бути обережним на дитячих майданчиках, у парках відпочинку: спочатку переконатися, що гойдалки, атракціони, турніки та інші прилади справні, сильно не розгойдуватися й не розгойдувати інших, щоб не призвести до падіння чи іншого травмування;

 не можна виходити на дах багатоповерхівки для попередження падіння дітей із висоти;

 не слід підходити до відчинених вікон, мити їх тільки в присутності дорослих, не нахилятися на перила, парапети сходинок для запобігання падіння дітей із висоти;

 не спускатися в підвали будинків чи інші підземні ходи, катакомби, бомбосховища – там може бути отруйний газ;

 не вступати в контакт із незнайомими тваринами для запобігання отримання укусів від хворих на сказ тварин;

 слід застосовувати всі знання й правила, отримані на уроках основ здоров’я, виховних годинах, навчальних уроках.

2.2.4. Під час канікул учні повинні виконувати правила безпеки життєдіяльності під час самостійного перебування вдома, на вулиці, громадських місцях, у друзів, на молодіжних дискотеках, у замкнутому просторі приміщень із чужими людьми, правила попередження правопорушень та насильства над дітьми:

 не можна розмовляти чи вступати в контакт із незнайомцями, особливо – не передавати їм цінні речі, ключі від дому, навіть якщо вони назвалися представниками міліції. Слід одразу кликати на допомогу й швидко йти до людей;

 не підходити до автомобілів із незнайомцями, навіть якщо вони запитують дорогу. Скажіть, що не знаєте, і швидко йдіть геть;

 перебувати без супроводу дорослих на вулиці дітям до 10-ти років можна до 20 год, до 14-ти років – до 21 год, до 18-ти років – до 22. У темну пору сезону – до настання темряви;

 діти мають право не відчиняти дверей дому навіть представникам правоохоронних органів. Якщо незнайомець запитує, чи скоро прийдуть батьки, повідомте, що скоро – вони у сусідів, а в цей час зателефонуйте батькам, а двері незнайомцям не відчиняйте;

 перебувати подалі від тих, хто влаштовує бійки, не брати участі в суперечках дорослих і не провокувати словами чи діями агресивну поведінку, що може призвести до бійки або травми; у стосунках із оточуючими слід керуватися толерантними відносинами;

 не заходити в під’їзд, ліфт із незнайомими людьми; одразу кликати на допомогу, якщо незнайомець провокує якісь дії щодо вас. Бути уважними, оглядатися й перевіряти, чи не слідує за вами хтось під час проходу провулків, підземних переходів між домами й тунелями. Якщо за вами хтось іде, зупиніться й відійдіть у сторону, щоб потенційний переслідувач пройшов повз вас;

 під час перебування на дискотеці, слід завчасно попередити батьків, щоб зустріли вас після закінчення заходу; керуватися загальними правилами етикету й нормами поведінки, не провокувати оточуючих на агресивну поведінку діями чи словами. У разі небезпечної ситуації потрібно звертатися до служби охорони закладу, викликати міліцію за номером 102, зателефонувати батькам;

 заборонено вчиняти дії, що можуть призвести до правопорушень. Неповнолітніми у кримінальному праві вважаються особи віком до 18-ти років. За злочини, вчинені після настання 14-річного віку, неповно підлягають кримінальній відповідальності; позбавлення волі неповнолітнім може бути призначення строком до 10 років; найбільш суворим примусовим заходом виховного характеру є направлення до спеціальних навчально-виховних установ, що здійснюється примусово, незалежно від бажання неповнолітнього чи його батьків;

 батьки неповнолітніх, які не займаються вихованням своїх дітей, підлягають адміністративному штрафу в розмірах, передбачених відповідною статтею Карного кодексу України;

 всеукраїнські гарячі лінії підтримки дітей та молоді України: Всеукраїнська лінія «Телефон довіри» – 800-500-21-80; національна гаряча лінія з питань попередження насильства над дітьми та захисту прав дітей – 500-500-33-50 (у межах України дзвінки безкоштовні).

2.2.5. Під час канікул учні повинні виконувати правила з запобігання захворювань на грип, інфекційні, кишкові захворювання, педикульоз тощо:

 при нездужанні не виходити з дому, щоб не заражати інших людей, викликати лікаря;

 хворому слід виділити окреме ліжко, посуд, білизну;

 приміщення потрібно постійно провітрювати;

 у разі контакту із хворим варто одягати марлеву маску;

 хворому слід дотримуватися постільного режиму;

 потрібно вживати заходів профілактики: їсти мед, малину, цибулю, часник; чітко виконувати рекомендації лікаря;

 перед їжею треба мити з милом руки;

 не їсти брудні овочі та фрукти, ретельно їх мити й ошпарювати;

 для запобігання захворювань на педикульоз, слід регулярно мити голову; довге волосся у дівчат має бути зібране у зачіску, не можна користуватися засобами особистої гігієни (гребінцем) інших осіб, а також передавати іншим свої засоби гігієни. Не міряти й не носити чужого одягу, головних уборів, а також не передавати іншим свій одяг;

 заборонено самостійно вживати медикаменти, не рекомендовані лікарем;

 якщо ви погано почуваєтеся, а дорослих немає поряд, слід викликати швидку медичну допомогу за номером 103, описавши свій стан, назвавши номер свого телефону, домашню адресу, прізвище, ім’я, а також зателефонувати батькам.

3. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів при виникненні надзвичайної або аварійної ситуації.

3.1. Не панікувати, не кричати, не метушитися, чітко й спокійно виконувати вказівки дорослих, які перебувають поряд.

3.2. Зателефонувати батькам, коротко описати ситуацію, повідомити про місце свого перебування.

3.3. Якщо ситуація вийшла з-під контролю дорослих, слід зателефонувати в служби екстреної допомоги за телефонами:

101 – пожежна охорона;

102 – міліція;

103 – швидка медична допомога;

104 – газова служба,

коротко описати ситуацію, назвати адресу, за якою сталася надзвичайна ситуація, своє прізвище, ім’я, номер свого телефону.

3.4. У разі можливості залиште аварійно небезпечну територію.


 

Інструкції з безпеки життєдіяльності учнів під час
навчально-виховного процесу

Подані інструкції було розроблено на основі значущих документів:

· «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563;

· «Правил дорожнього руху України», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306;

· «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України» № 800/3240 від 17.12.1998, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України і ГУДПО МВС України від 30.09.1998 №348/70.

Зміст інструкцій включає розгляд найактуальніших питань із практичного досвіду щодо попередження травмування та нещасних випадків серед учнів

  

 

 

                                                                                                  «Затверджено»

                                                                            Директор КЗО СЗШ №112»

 

                                                Програма

          вступного  інструктажу з безпеки життєдіяльності

                                  для вихованців, учнів

 

 

1.Загальні відомості про заклад освіти, його структуру (кабінети,

   лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела

   небезпеки в навчальних приміщеннях, на спортивних

   майданчиках, на навчально-дослідних ділянках тощо.

2.Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу.

   Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків,

   що сталися в навчальних закладах.

3.Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі. Знайомство з

   Правилами пожежної безпеки.

4.Радіаційна безпека, дії уразі надзвичайних ситуацій природного і

   техногенного характеру.

5.Безпека дорожнього руху. Поведінка на вулиці, знайомство з

   правилами дорожнього руху.

6.Побутовий травматизм, попередження та дії у разі нещасних

   випадків у побуті.

7.Перша  (долікарська) медична допомога у разі нещасних

   випадків, надзвичайних подій тощо.

                                                                              

 

Погоджено                                                                                                 Затверджено

Голова ПК                                                                                      Директор КЗО «ЗШ №112»

                                                                                                         Наказ №252 від 21.12.2015

 

                                                    Інструкція № 2

                                      Вступного  інструктажу для учнів

 

1. Загальні положення. 

Дана інструкція розроблена і діє на території і в приміщеннях школи, поширюється на всіх учнів

СЗШ № 112 знаходиться на ул.Солідарной, 4а. Будівля має 4 поверхи, підвальне і горищне приміщення. На території школи розміщена спортивна площадка, клумби, висаджені дерева. 

У школі п'ятиденний робочий тиждень в одну зміну з подальшим перебуванням дітей в групі продовженого дня. 

Вихованці зобов'язані приходити до школи в охайному, вигляді і мати змінне взуття. Об'єктами підвищеної небезпеки є кабінети фізики, хімії, біології, інформатики, трудового навчання, спортивні зали, спортивний майданчик, сходові марші, проходи,, розподільні щити в коридорах, наявність високого ганку, покриття ганку і статі вестибюля, щілини між плитами перед центральним входом, металеву огорожу перед центральним входом і на спортивному майданчику, нерівності, на території двору. 

2. Вимоги безпеки  перед початком занять

2.1. Учні приходять до школи, починаючи з 8.00 і не пізніше 8.30. На нульовий урок 7- 45.

2.2. Учні спокійно піднімаються на ганок і входять до вестибюлю школи. Суворо забороняється влаштовувати рухливі ігри, бігати, кричати і штовхатися на ганку і в вестибюлі школи ..

. 2.3. ЗА 15 хвилин до початку першого уроку учні відправляються в клас або кабінет відповідно до розкладу уроків. Учні початкової школи організовано разом зі своїм вчителем заходять в клас.

 2.4. Учні які спізнилися  допускаються в клас тільки з дозволу чергового вчителя. 

2.5. Учням суворо забороняється перед уроками бігати в коридорах і сходових маршах, кричати, штовхатися, спускатися в підвальні приміщення. 

2.6. Учням суворо забороняється приносити в школу сторонні предмети, що не мають відношення до занять (колючі, ріжучі предмети), а також вибухонебезпечні, лёгкозаймисти предмети і отруйні речовини або предмети які їх містять. 2.7. Заборонено паління на території школи

3.Вимоги безпеки під час занять і на перервах... 

3.1. Учні під час уроків знаходяться в класних кімнатах або приміщеннях відповідно до розкладу. 

3.2. Учні повинні строго дотримуватися вказівок вчителя, провідного урок. 

3.3. Забороняється виходити з класу під час уроку без дозволу вчителя.

3.4. Після закінчення уроку, учні з дозволу вчителя спокійно виходять з класу, клас провітрюється.

 3.5. Після третього уроку чергові проводять вологе прибирання класу. 

3.6. На перервах учні знаходяться тільки на території школи. На перервах забороняється бігати, кричати, штовхатися. 

3.7. Якщо вихованці перебувають у дворі, то забороняється перебувати біля сміттєзбірника, влізати на огорожу, дах підвалу, дерева, не підходити до стіни будівлі ближче, ніж на 2 метри, перебувати на сходових маршах провідних до підвального і горищеі приміщення. 

3.8. Вихованцям забороняється залишати територію школи без дозволу чергового адміністратора. 

3.9. Учням забороняється вхід до службових приміщень школи. 

4. Вимоги пожежної безпеки.

 4.1. У приміщенні школи і на його території забороняється палити, розкидати недопалки, запалені сірники.

4.2. У кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, праці забороняється працювати учням з реактивами, електроприладами без контролю з боку вчителя. 

4.3.Не працюйте на несправному обладнанні. 

4.4. Після закінчення роботи учні повинні прибрати сміття, відходи та виробничі залишки..

4.5. Забороняється відкривати електричні щитки. 

4.6.Забороняється самостійно ліквідувати несправність електромережі, електрообладнання. 

4.7. Забороняється залишати без нагляду і переносити прилади, що знаходяться під напругою.

 4.8. У разі виявлення несправності в приладі повідомте про це вчителя і припиніть роботу.

 4.9.Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України затверджені Наказом МО України і ГУДПО МВС України 30.09.98 №348 / 70 і встановлюють загальні вимоги до учнів, педагогічним і технічним працівникам, є обов'язковим для виконання. Учні повинні знати і дотримуватися правил пожежної безпеки, а у випадках пожежі вживати всіх залежні від них заходи для евакуації людей і гасіння пожежі (див. 4.5.). Учні повинні брати участь в роботі дружини юних пожежників (див. 4.8.) У разі виникнення пожежі необхідно чітко виконувати команди вчителів, не створювати паніку.

 5. РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА, ДІЇ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ.

5.1. Необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

 - не вживати в їжу овочі і фрукти, які мають нереально великі розміри;

 - їжте, як можна більше молочних продуктів, особливо сир. Він забезпечує організм кальцієм, який не дозволяє стронцію накопичуватися в організмі;

 - цибуля і часник сприяють виведенню з організму радіоактивних елементів;

 - не пийте кави, він затримує радіонукліди в тканинах; - перший бульйон при варінні зливайте;

 - не пийте неочищену воду.

 5.2. У разі виникнення НС природного і техногенного характеру необхідно дотримуватися таких правил:

5.2.1. Виявивши вибухонебезпечні предмети, будьте гранично уважні. Самі нічого не чіпайте і не дозволяйте робити це своїм товаришам.Залиште одну людину охороняти знайдену річ і негайно повідомте про знахідку в міліцію за телефоном 102.

5.2.2. Виявивши в приміщенні кульки ртуті, негайно повідомте про це вчителя, не намагайтеся зібрати їх самостійно віником або совком.

 5.2.3. Якщо ви опинилися в зоні зараження сильнодіючими отруйними речовинами, необхідно закрити рот і ніс повітронепроникної тканиною (носовою хусткою, змоченим водою), вийти із зони зараження в напрямку перпендикулярному напрямку вітру. При неможливості виходу залишайтеся в приміщенні, закривши всі кватирки і вікна до сигналу про проходження хмари.

 5.2.4. Під час землетрусів дотримуйтесь порядок, не влаштовуйте паніку. Якщо ви перебуваєте в будівлі, постарайтеся триматися подалі від вікон, ближче до внутрішніх капітальних стін будівлі. Бійтеся скляних перегородок. Чи не стрибайте у вікно, перебуваючи вище першого поверху, не користуйтеся ліфтом, сходами. Розкрийте двері на сходи і встаньте в прорізі. Якщо ви на вулиці, відійдіть на відкрите місце подалі від будівель і ліній електропередач, не бігайте уздовж будинків, не входьте в них.

 5.2.5. При наближенні селевого потоку необхідно швидко залишити приміщення, піти в безпечне місце. У приміщенні необхідно перекрити газові крани, вимкнути світло і електроприлади. При раптовому виникненні селевого потоку або зсуву не допускати паніки. Постраждалим необхідно подавати жердини, канати або мотузки для їх виходу з потоку. При попаданні в селевий потік людині необхідно залишатися на гребені потоку і за допомогою плавальних рухів постаратися перебратися з середини до його краю.

 5.2.6. Почувши попередження про можливі снігових заметах, необхідно обмежити своє пересування, особливо в горах і сільській місцевості. Якщо ураган застав у дорозі, не сходить з дороги, а якщо вона занесена снігом, орієнтуйся по лініях електропередач, телефонних мереж. Ні в якому разі не можна перебувати під проводами, які поривом вітру можуть бути обірвані. У сильні снігопади й урагани необхідно уникати перебування в старих будівлях, під деревами.

 6. БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ. 

Щорічно в автомобільних катастрофах гине близько 500 тис. Чоловік, 15-20% аварій пов'язані з дітьми. Основні причини загибелі та травмування дітей: - несподіваний вихід на проїжджу частину із-за стоячого автобуса, машини, тролейбуса; - перехід дороги поблизу транспорту, що рухається; - їзда на мотоциклі, велосипеді, мопеді з порушенням правил дорожнього руху; - гра на дорозі або поблизу неї. Щоб попередити дорожньо-транспортна пригода, учні повинні дотримуватися таких правил:

 6.1. Для руху пішоходів служать тротуари та пішохідні доріжки, а там, де їх немає, пішоходи можуть йти по узбіччю або по велосипедній доріжці.

 6.2. За межами населених пунктів пішоходи повинні йти по краю проїжджої частини в один ряд тільки в напрямку протилежному транспортному потоку. 

6.3. Переходити проїзну частину пішоходи повинні тільки на зелений сигнал світлофора, по підземним і надземних пішохідних переходах, у місцях позначених дорожньою розміткою «зебра», або знаком пішохідний перехід, а якщо їх немає, то на перехресті по лінії тротуарів або узбіч, або під прямим кутом в місцях, де добре проглядається дорога. Обходити стоїть автобус, маршрутне таксі і тролейбус необхідно ззаду стоячого транспорту, а починати рух тільки після від'їзду транспорту від зупинки. 

6.4. Автомобільну дорогу за містом дозволяється переходити тільки після того, як пішохід оцінить відстань до транспорту, що наближається, його швидкість і переконається в безпеці переходу.

 6.5. Колони пішоходів повинні рухатися по правій стороні проїжджої частини, не більш, ніж в чотири ряди, не створюючи перешкод руху транспорту. Попереду і позаду колони по лівій стороні повинні бути супроводжуючі з червоними прапорцями, а в темний час доби і в умовах недостатньої освітленості - з включеними ліхтарями: спереду білого, ззаду червоного кольору.

 6.6. Дітям до 12 років забороняється сидіти на передньому сидінні автомобіля. Пасажир в автомобілі повинен пристібатися ременем безпеки. 

6.7. Керувати велосипедом без навісного двигуна при русі на дорогах дозволяється дітям з 14 років, а двох або триколісний транспортним засобом з робочим об'ємом двигуна менше 50 см3 і максимальною швидкістю менше 40 км / год - дітям у віці 16 років і старше. 

6.8. Велосипед - дуже нестійкий вид транспорту, тому на ньому не можна їздити, не тримаючись за руль.

6.9.Не можна їздити на велосипеді по тротуарах і пішохідних доріжках. 

6.10.Заборонено велосипедистам повертати наліво або розвертатися на дорогах, які мають більше однієї смуги для руху.

 6.11. На нерегульованому перехресті велосипедисти повинні поступитися дорогу транспорту, який рухається по дорозі.

 6.12. На велосипеді забороняється перевозити пасажирів. Винятки становлять перевезення дітей до 7 років за умови наявності додаткового сидіння для нього, обладнаного спеціальної підніжкою.

 6.13. Керувати мотоциклом мають право тільки особи віком старше 16 років, які мають відповідне посвідчення. Дітям до 12 років їздити на задньому сидінні мотоцикла забороняється. 

7.ПОБУТОВОЙ ТРАВМАТИЗМ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ДІЇ ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ У  ПОБУТІ..

 7.1. Обірваний дрот.: Намагайтеся не торкатися обірваних дротів вони можуть бути під напругою, а це смертельно небезпечно. Якщо це дріт високої напруги, то небезпека поширюється і на земельну ділянку навколо дроту. Виявивши обірвані або обвислі дроти, необхідно організувати охорону місця пошкодження, попередити всіх про небезпеку, і негайно повідомити черговому інженеру електромереж. Необхідно зупинити рух транспорту через обірваний провід. До обірваних проводів не можна наближатися на відстань ближче 8 метрів.  Намагайтеся не торкатися опор лінії електропередач. Дотримуйтесь усіх застережень, написаних на плакатах. Не можна використовувати опори ліній електропередач, для прив'язування до них тварин. 

7.2. Обережність на залізниці: Перебуваючи біля залізничного полотна, необхідно дотримуватися таких правил:

 - для переходу шляху необхідно користуватися пішохідними мостами або спеціальними настилами (переїздами). Перш, ніж переходити по настилу, переконайтися, чи немає поблизу потягу..

 - той, хто виходить на рейки, той ризикує потрапити під колеса потяга або маневрового составу, який рухається.

 - небезпечно стояти на краю тамбура, на краю платформи або поблизу них, ходити по рейках на перегонах, на станціях в невизначених для цього місцях.

 - забороняється їздити на підніжках вагонів, в тамбурах і на перехідних площадках, відкривати вхідні двері вагона під час руху, ходити по рейках, а так само їздити на велосипеді і мотоциклі по перону, між рейками або в місцях дозволеного переходу.

 - якщо вам необхідно перейти колію, будьте уважні. Подивіться в обидві сторони, чи не рухаються  потяги.Коли їх немає, перетинайте колії під прямим кутом. Не переходьте через колії без необхідності. Якщо необхідно перейти їх, переходити треба тільки в певних місцях, користуючись перехідними містками. 

- заходьте у вагон і виходьте з нього не під час руху поїзда, а після повної його зупинки.Заходити в вагон необхідно тільки з боку посадочної платформи. Проїзд в пасажирських потягах дітям у віці до 10 років без супроводу дорослих не дозволяється. 

- якщо ви побачили, що хтось порушує правила особистої безпеки, не залишайтеся сторонніми спостерігачами.

 7.3. Запобігання отруєння грибами і отруйними рослинами: - не забувайте, що у кожного їстівного гриба є отруйний двійник. Навіть у лисичок, які важко переплутати.- дотримуйтесь правило: грибів, яких не знаєте, в корзину, не кладіть. - повернувшись, додому, переберіть гриби. Якщо хоча б трохи сумніваєтеся, викинете такий гриб, не ризикуйте життям. - гриби збирайте, тільки з цільної ніжкою. - іноді з'являються гриби-мутанти, відрізнити їх від отруйних дуже важко. Якщо гриб не має характерних ознак свого сорту, не беріть його. - перебуваючи в лісі, не чіпайте руками незнайомі рослини і гриби, не пробуйте їх на смак. Це може бути дурман, блекота, вовча ягода, блекота поганка. - повернувшись з лісу, вимийте обов'язково руки гарячою водою з милом. Якщо тебе вкусила комаха, якого ти не знаєш, і яке може бути отруйним або переносником захворювання, то потрібно видавити (скільки можливо) з рани кров і на місце укусу (рани) накласти тампон, змочений 5% розчином лізолу, а при його відсутності змочити тампон власною сечею. Якщо тебе вкусив кліщ і знаходиться в тілі, то треба змастити місце укусу будь-яким кремом або жиром. Кліщ виповзе на поверхню шкіри і його необхідно здати в СЕС. Якщо тебе вкусила собака, то треба промити місце укусу проточною водою з господарським милом, видавити вміст рани і негайно звернеться до лікарні. Якщо тебе вкусила змія, то треба негайно накласти джгут вище місця укусу та терміново звернеться до лікарні.Організовуючи ігри з однолітками, пам'ятайте, що не можна залазити на паркани і дерева, спускатися в піщані кар'єри, забиратися на будівельні майданчики, спускатися в підвали будинків, підніматися на дахи, через відкриті люки. Всі ці об'єкти є небезпечними і можуть стати причиною серйозних травм або навіть смертельного результату.

 8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ УРОКІВ.

 8.1. Після закінчення уроків учні організовано, під керівництвом вчителя спускаються в вестибюль і виходять з будівлі школи.

 8.2. Після уроків в школі залишаються учні зайняті громадською роботою або кружками, згідно з розкладом, на додаткових заняттях з учителями.

 8.3. У зимовий час на території школи забороняється влаштовувати катки і грати в сніжки.

 

 9. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ. 

9.1. При виникненні надзвичайної ситуації вихованці повинні строго виконувати розпорядження вчителя.

 

       ДІЇ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ПРИРОДНОГО
                                          ХАРАКТЕРУ

1.ПОЖЕЖА ЗАСТАЛА ВАС У ПРИМІЩЕННІ:

 • ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього на підлогу та повзіть під хмарою диму до дверей вашого приміщення, але не відчиняйте їх відразу;
 • обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі - не відчиняйте їх, дим та полум'я не дозволять вам вийти;
 • щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму та повертайтесь поповзом у глибину приміщення і приймайте заходи до порятунку;
 • присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!", а якщо ви не в змозі відкрити вікно - розбийте віконне скло твердим предметом та зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду;
 • якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення (обов'язково зачиніть за собою всі двері);
 • якщо ви знаходитесь у висотному будинку не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину, під час пожежі заборонено користуватися ліфтами

У всіх випадках, якщо ви в змозі, викличте пожежну команду (телефон-101).

ВИ ОПИНИЛИСЯ У ОСЕРЕДКУ ПОЖЕЖІ:

 • не панікуйте та не тікайте від полум'я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;
 • з небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;
 • якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі - повітря тут менш задимлене, рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;
 • гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум'я гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами, будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас;
 • під час гасіння пожежі, не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу.
 • особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся, по можливості, перевіряючи палицею глибину слою, що вигорів;
 • після виходу із осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.
 • ПРОГУЛЯНКА У ЛІС
 • ПІДГОТОВКА ДО ПОДОРОЖІ У ЛІС
 • Повідомте про те, куди ви збираєтеся. Якщо поблизу нікого немає - залишіть записку з повідомленням (дата, час відправлення, кількість людей, що йдуть разом з вами, напрямок подорожі і приблизний час повернення).
 • Візьміть собі за правило - перед мандрівкою чи походом до лісу, подивитися карту або хоча б намальований від руки план місцевості та запам'ятати орієнтири.
 • Одягніть зручний одяг та взуття. Вони повинні підходити для місцевості та погодних умов. Запам'ятайте - погодні умови можуть змінитися дуже швидко.
 • Одягніть дітей в яскравий кольоровий одяг - він буде більш помітним у разі розшуку їх.
 • Переконайтеся, що все ваше спорядження - у доброму, робочому стані Якщо ви сумніваєтеся брати ту чи іншу річ, пам'ятайте - зайва вага буде вам заважати.

У ЛІСІ

 • Встановіть між собою сигнали, щоб не загубити один одного у лісі, особливо на випадок несподіванок - свистом або голосом.
 • Запам'ятовуйте орієнтири під час руху у лісі. Щоб не заблукати - лишайте примітки. Без зорових орієнтирів людина в лісі починає кружляти.
 • Виберіть місце для вогнища та обладнайте його. Ніколи не залишайте вогнище без догляду. Незагашене вогнище може бути причиною лісової пожежі.
 • Ніколи не пийте воду з річок та озер. Найбільш надійні джерела води - струмки. Поблизу місць, де ви побачите мертвих рибу чи тварин, взагалі не можна навіть мити руки.
 • Будьте обережні, у лісі може бути болотиста місцевість - обходьте її. Болотною водою також не можна користуватися. Поблизу болота, як правило, водиться багато гадюк.
 • Пам'ятайте - збирати можна тільки ті гриби та ягоди, які ви добре знаєте. Щоб уникнути отруєння ними, ніколи не куштуйте сирих грибів; ніколи не збирайте гриби та ягоди поблизу транспортних магістралей, навіть їстівні гриби в тих місцях - отруйні.
 • Уникайте диких тварин. Пам'ятайте що небезпечними можуть бути і лось, і олень, і лисиця - у людей і тварин близько 150 спільних хвороб. Тварини нападають на людину - якщо вони поранені, перелякані несподіванкою або захищають своє потомство. При явно агресивному поводженні тварин можна використовувати як засіб захисту - вогонь або стукати палицею об дерево.
 • Уникайте додаткових неприємностей з тваринами, особливо у нічний час - ніколи не залишайте їжу у вашому наметі або поряд з місцем вашого відпочинку, краще покладіть її на дерево; недоїдки їжі закопайте подалі від місця відпочинку.
 • Будьте обережні при зустрічі зі зміями. У випадку зміїного укусу терміново видавіть з ранки краплі крові з отрутою та висмоктуйте впродовж півгодини, весь час спльовуючи. Цього не можна робити при наявності ранок на губах та у роті. Потім необхідно накласти щільну пов'язку вище місця укусу та негайно дістатися до лікарні.
 • В лісі, особливо навесні, багато кліщів, які можуть причепитися до тіла. Якщо вас укусив кліщ, треба не пробувати виколупати його, а якнайшвидше дістатися до лікарні.
 • Якщо ви опинилися біля поламаних дерев - не затримуйтесь. Вони спираються одне на одне і можуть впасти, особливо під час вітру.
 • Не ховайтеся під високими деревами та не залишайтеся на галявині під час зливи з блискавкою, бо блискавка може вдарити у найвище місце.
 • Ніколи не пірнайте у незнайомому місці у водойму. Спочатку обстежте і переконайтеся у відсутності схованих під водою перешкод (каміння, залізяки та гострі гілки або мілководдя). Уникайте води зі швидкою течією. Ніколи не плавайте наодинці.
 • Будьте обережні. Взимку водойма вкривається кригою - ходити по ній небезпечно. Навесні, коли крига темна, на неї ступати не можна - вона дуже ламка

 

2. Радіаційна безпека, дії у разі надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

ДІЇ У ВИПАДКУ ЗАГРОЗИ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ:

· При оголошенні небезпечного стану не панікуйте, слухайте повідомлення.

· Попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.

· Дізнайтеся про час та місце збору мешканців для евакуації.

· Зменшіть проникнення радіаційних речовин в квартиру (будинок): щільно закрийте вікна та двері, щілини заклейте.

· Підготуйтеся до можливої евакуації: упакуйте у герметичні пакети та складіть у валізу документи, цінності та гроші, предмети першої необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас консервованих продуктів на 2-3 доби, питну воду. Підготуйте найпростіші засоби санітарної обробки (мильний розчин для обробки рук).

· Перед виходом з приміщення від'єднайте всі споживачі електричного струму від електромережі, вимкніть газ та воду.

ДІЇ У ВИПАДКУ РАПТОВОГО ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ:

· З одержанням повідомлення про радіаційну небезпеку негайно укрийтеся в будинку. Стіни дерев'яного будинку послаблюють іонізуюче випромінювання в 2 рази, цегляного - у 10 разів; заглиблені укриття (підвали): з покриттям із дерева у 7 разів, з покриттям із цегли або бетону у 40 - 100 разів.

· Уникайте паніки. Слухайте повідомлення органів влади з питань надзвичайних ситуацій.

· Зменшіть можливість проникнення радіаційних речовин в приміщення.

· Проведіть йодну профілактику

Що слід робити при укусах комах:

-         видалити по можливості жало разом з отруйним мішечком, підчепивши нігтем, пінцетом, голкою;

-         промити ранку етиловим чи нашатирним спиртом;

-         прикласти до цього місця шматочок цукру, що сприяє витяганню отрути з ранки і перешкоджає розвитку набряку, або льоду для зменшення болю;

-         дати випити міцного і солодкого чаю.

                                            Що слід робити при укусах змій:

-         необхідно створити всі умови для негайного введення сироватки;

-         забезпечити потерпілому нерухомість, оскільки надмірні рухи сприяють швидкому проникненню отрути в кров;

-         звільнити кінцівки від взуття, шкарпеток, браслетів для попередження набряків;

-         не перетягувати гумовим джгутом кінцівку вище місця укусу, бо це може призвести до порушення обміну речовин в ураженій ділянці;

-         не надрізати краї рани, не відсмоктувати з неї кров, бо через пошкодження слизової оболонки ротової порожнини отрута може швидко потрапити у кров;

-         дати випити значну кількість рідини (води, кави, чаю).

 

Надання допомоги при харчовому отруєнні

Влітку достигає безліч фруктів, овочів, і є можливість вдосталь поласувати різною смакотою. До того ж воно  і літо!  Але саме влітку харчові отруєння досягають апогею.

Для запобігання харчових отруєнь слід виконувати певні правила:

-         завжди дотримуватися правил особистої гігієни;

-        звертати увагу на якість продуктів харчування, дотримуватися правил їхнього зберігання;

-         ретельно мити овочі і фрукти.

 

         Що слід робити при харчовому отруєнні:

-         випити багато рідини, щоб викликати блювоту;

-         випити активоване вугілля;

-         покласти хворого в ліжко, зігріти, дати теплого слабеого чаю;

3.Про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій радіоактивного, хімічного, бактеріологічного зараження, катастрофічного затоплення та інших видів небезпеки ДУ отримаєте сповіщання від місцевого штабу ЦО по радіо, телебаченні, з газет, а також від учителів, вихователя, наставників, адміністрації навчального закладу.

.- У разі виникнення надзвичайної ситуації радіоактивного хімічного, бактеріологічного зараження та інших видів небезпеки ДУ чітко виконувати вказівки та інструкції вчителя, вихователя, наставника, адміністрації, медичних робітників.

-. Категорично заборонено підходити до вікон, якщо евакуацію не було здійснено з приміщення навчального закладу й вони загерметизовані, не відчиняти їх.

-. Не вживати воду та їжу, не організовану вчителями, вихователями, наставниками. Вода в крані може бути заражена, як і їжа, що перебувала на ураженому повітрі.

-. Якщо в кімнату приміщення, у якому ви перебуваєте, через щілини, не зачинені вікна поступає уражене повітря, слід негайно повідомити про це вчителя, вихователя, адміністрацію, наставника.

-. Якщо в кімнаті приміщення, у якому ви перебуваєте, наявне забруднення ртуттю, потрібно негайно відійти від зараженого місця, нічого не чіпати руками та негайно повідомити про це вихователя, наставника, вчителя, адміністрацію.

-. Визначити, що однією з провідних методик із попередження радіоактивного захворювання є йодопрофілактика.

4.. Під час виникнення загрози затоплення чітко виконувати розпорядження й вказівки вихователя, наставника, вчителя, адміністрації: перебувати у зазначеному місці й слідкувати за тим, щоб була відключена електрика й вода в приміщенні, у якому ви перебуваєте. У разі визначення даних порушень, слід одразу повідомити дорослих.

5.. При снігових бурях, ураганах, смерчах та інших стихійних лихах чітко виконувати розпорядження і вказівки наставника, вчителя, адміністрації: перебувати у зазначеному місці. Категорично заборонено підходити до вікон і дверей, відчиняти їх. Чітко виконувати вказівки дорослих щодо евакуації.

.6. У разі надзвичайних ситуацій епідемічного характеру мати при собі ватно-марлеву пов’язку; не давати засобів особистої гігієни в чуже користування; користуватися особистим посудом, питною водою та ємкостями для пиття; частіше перебувати на свіжому повітрі й вживати заходів щодо попередження інфекційних захворювань.

                                                 ЗЕМЛЕТРУС

Зруйнування будівельних конструкцій будинків та споруд; руйнування на потенційно небезпечних об'єктах, нафто- та газопроводах; утворення завалів; руйнування систем життєзабезпечення та розлами земної кори..

:

ДІЇ ПІД ЧАС ЗЕМЛЕТРУСУ:

 

· Уважно слухайте інформацію про обстановку та інструкції про порядок дій, не користуйтеся без потреби телефоном.

· Зберігайте спокій, уникайте паніки.

· Дійте негайно, як тільки відчуєте коливання грунту або споруди, головна небезпека, яка вам загрожує - це предмети і уламки, що падають.

· Швидко залишіть будинок та відійдіть від нього на відкрите місце, якщо ви знаходитесь на першому - другому поверсі.

· Негайно залишіть кутові кімнати, якщо ви знаходитесь вище другого поверху.

· Негайно перейдіть у більш безпечне місце, якщо ви знаходитесь у приміщенні. Станьте в отворі внутрішніх дверей або у кутку кімнати, подалі від вікон і важких предметів.

· Не кидайтесь до сходів або до ліфта, якщо ви знаходитесь у висотній споруді вище п'ятого поверху. Вихід зі споруди найбільш буде заповнений людьми, а ліфти вийдуть з ладу.

· Вибігайте з будинку швидко, але обережно. Остерігайтесь уламків, електричних дротів та інших джерел небезпеки.

· Віддаліться від високих споруд, шляхопроводів, мостів та ліній електропередач.

· Зупиніться, якщо ви їдете автомобілем, відчиніть двері та залишайтесь у автомобілі до припинення коливань.

· Перевірте чи немає поблизу постраждалих, сповістіть про них рятувальників та, по можливості, надайте допомогу.

 У разі виникнення землетрусу й обвалу будівлі закладу, діяти за такими правилами:

  покликати на допомогу;

· якщо хтось відгукнувся, повідомити про місце перебування і що сталося;

· спокійно чекати, поки розберуть завал;

· якщо ніхто не чує, спробувати вивільнити руки й ноги;

· роздивитися, якими предметами завалено;

·якщо вони не надто важкі, обережно розбирати завал. Намагатися не зачепити те, на чому все тримається;

·якщо не видно, чим завалено, або предмети, які на вас упали, дуже важкі, терпляче кликати на допомогу кілька годин;

·якщо ніхто не чує, все-таки спробувати розібрати завал;

·звільнившися, оглянути себе. Якщо необхідно, надати собі першу допомогу: зупинити кровотечу, зафіксувати зламану кінцівку;

· спокійно чекати, поки розберуть завал;

· якщо ніхто не чує, спробувати вивільнити руки й ноги;

· роздивитися, якими предметами завалено;

·якщо вони не надто важкі, обережно розбирати завал. Намагатися не зачепити те, на чому все тримається;

·якщо не видно, чим завалено, або предмети, які на вас упали, дуже важкі, терпляче кликати на допомогу кілька годин;

· якщо ніхто не чує, все-таки спробувати розібрати завал;

· звільнившися, оглянути себе. Якщо необхідно, надати собі першу допомогу: зупинити кровотечу, зафіксувати зламану кінцівку;

 якщо не зможете вибратися з будинку, слід сповістити про себе (якщо є можливість, потрібно скористатися телефоном мобільного зв’язку, стукати по трубах опалення, голосно кликати на допомогу);

· очікуючи на допомогу, слід намагатися уникнути переохолодження: постелити щось на підлогу, лягти на бік, підклавши під себе руку, коліна підтягнути до грудей.

 

Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі та на його території, якщо аварійна ситуація вийшла з-під контролю дорослих.

 

1. Якщо аварійна ситуація вийшла з-під контролю дорослих, не можна панікувати, пам’ятаючи, що безпека твого життя залежить від тебе. Слід правильно оцінити ситуацію і діяти в руслі правил та вимог даної інструкції з безпеки життєдіяльності. Намагатися залишити аварійно-небезпечне місце. За мобільним зв’язком зв’язатися з дорослими й описати ситуацію – вони підкажуть, як правильно діяти.

2. Пам’ятати номери екстрених служб, у разі потреби звертатися за номерами до спеціалістів:

101 – пожежна охорона, МНС;

102 – міліція;

103 – швидка медична допомога;

104 – газова служба.

 

 

«Погоджено»                                                                          «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова ПК                                                                          Директор КЗО «СЗШ №112»

                                                          Інструкція

               з охорони праці по наданню першої долікарської допомоги                                                      

Схема послідовності при надання першої долікарської допомоги.

 1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.
 2. Вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій.
 3. Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).
 4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції життєво важливих органів.
 5. Розпочати проведення необхідних заходів:
 • зупинити кровотечу;
 • зафіксувати місце перелому;
 • вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зовнішній масаж серця;
 • обробити ушкоджені частини тіла.
 1. Одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно викликати швидку допомогу, або підготувати транспорт для відправки потерпілого до найближчої медичної установи.
 2. Повідомити адміністрацію навчального закладу про те, що трапилось.

Важливо знати обставини, при яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час, годину і навіть хвилини, особливо, коли потерпілий втратив свідомість.

Надання першої долікарської допомоги при поражені електричним струмом

Головне при наданні першої долікарської допомоги - якнайшвидше звільнити потерпілого від дії струму.

Для звільнення потерпілого при поражені електричним струмом необхідно:

 • вимкнути рубильник або викрутити запобіжник;
 • вимкнути струмоведучі, мережу живлення;
 • сухою палкою відкинути від потерпілого провід, який знаходиться під напругою, відтягнути потерпілого від електричних проводів, від струмопровідних чистин установки. При напрузі в установах до 1000 В можна взятися за сухий одяг потерпілого, не торкаючись відкритих частин тіла Слід користуватися гумовими рукавичками або намотати на руку шарф, прогумований плащ і т.п. Рекомендується стати на ізольований предмет (на суху дошку, на згорток сухого спецодягу).

У випадку судорожного обхвату потерпілим електричного проводу, який знаходиться під напругою, розгорнути руку потерпілому, відриваючи його від проводу послідовним відгинанням окремих пальців. При цьому працівник, який надає допомогу, повинен бути у діелектричних рукавицях і знаходитись на ізолюючій від землі основі.

При напрузі в електричних установках понад 1000 В рятівник повинен одягти діелектричні боти, рукавиці і діяти діелектричною штангою. Якщо потерпілий при свідомості, його кладуть у зручне положення, накривають покривалом і залишають у стані спокою до прибуття лікаря.

Якщо після звільнення потерпілого від дії струму від не дихає, то потрібно негайно приступити до штучного дихання і непрямого (зовнішнього) масажу серця. Більш ефективним методом штучного дихання є "з рота в рот" або "або з рота в ніс". Робиться це таким чином: стають з лівого боку від потерпілого, підкладаються під його потилицю ліву руку, а правою тиснуть на його лоб. Це забезпечить вільну прохідність гортані. Під лопатки потерпілому кладуть валик із скрученого одягу, а рот витирають від слизу. Зробивши 2-3 глибокий вдихи, особа, яка надає допомогу, вдуває через марлю або хустку повітря із свого рота в рот або ніс потерпілого. При вдуванні повітря через рот особа, що надає допомогу, закриває пальцями ніс потерпілого; при задування через ніс потерпілому закривають рот.

Після закінчення вдування в рот чи ніс потерпілого звільняють, щоб дати можливість вільному видиху. Частота вдування повітря потерпілому повинна бути 12-13 разів на хвилину.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу йому потрібно разом із штучним диханням роботи масаж серця. Робиться це так: потерпілого кладуть на спину на підлозі, звільняють грудну клітку від одягу, який стискає потерпілого. Особа, що надає допомогу, знаходиться з лівого боку від потерпілого, долонями двох рук натискує на нижню частину грудної клітки потерпілого з силою, щоб змістити її на 3-4 см. Після кожного натискування потрібно швидко забирати руки з грудної клітки, щоб дати можливість їй випростатись. У такій ситуації операції чергуються. Після 2-3 вдувань повітря роблять 4-6 натискань на грудну клітку. Для перевірки появи пульсу масаж припиняють на 2-3 секунди. Перші ознаки того, що потерпілий приходить до свідомості, - поява самостійного дихання, зменшення синюватості шкіри та поява пульсу.

Констатувати смерть має право лише лікар.

Надання першої допомоги при пораненні й кровотечі

Перша допомога при пораненні та кровотечі зводиться до обережного накладання на рану індивідуального пакета. При цьому мити її водою, змивати кров з рани забороняється.

Якщо індивідуального пакета немає, для перев'язування використовуйте чисту носову хустинку. У цьому випадку приготовлену для перев'язування тканину змочіть настойкою йоду, так, щоб пляма трохи перебільшувала розміри рани.

При кровотечі необхідно підняти поранену кінцівку, закрити рану перев'язувальним матеріалом і притисну™ ділянку біля неї на 4-5 хв., не торкаючись рани пальцем. Після цього рану треба забинтувати. Якщо кровотеча продовжується, слід вдатися до здавлювання кровоносних судин за допомогою згинання кінцівки у суглобах, притискування кровоносних судин пальцями, джгутом чи закруткою.

При накладанні джгута спочатку місце накладання обгортають м'яким матеріалом (тканиною, ватою тощо). Потім джгут розтягують і туго перетягують ним попередньо обгорнути ділянку кінцівки доти, поки не припиниться кровотеча.

При відсутності гумової трубки або стрічки, що розтягується, для джгута застосовують інші матеріали (мотузку, ремінь, рушник тощо). У цьому випадку такий джгут зав'язують вузлом на зовнішньому боці кінцівки і використовують як закрутку. У вузол просувають важіль (паличку, металевий стержень), яким закручують закрутку до припинення кровотечі. Через 1 годину після накладання джгута його попускають на 5-10 хв., щоб не виникла небезпека омертвіння знекровленої кінцівки.

При пораненні великих судин шиї і верхньої частини грудної клітки джгут не накладається. Кровотеча зупиняється при натисканні пальцем на поражену судину у самому місці пораненні.

Перша допомога при переломах, вивихах, розтягу зв'язок суглобів, ударах

При переломах, вивихах необхідно надати потерпілому зручне положення, яке виключає рухи пошкодженої частини тіла. Це досягається шляхом накладання шини, а при її відсутності можна використати палки, дошки, фанеру і т.д. Шина повинна бути накладена так, щоб були надійно іммобілізовані два сусідні з місцем ушкодження суглоби (вище і нижче), а якщо перелом плеча чи стегна, - то три суглоби. Накладають шину поверх одягу або кладуть під неї що-небудь м'яке - вату, шарф, рушник. Шина повинна бути накладена так, щоб центр її знаходився на рівні перелому, а кінці накладалися на сусідні суглоби по обидва боки перелому. Фіксація відкритого перелому вимагає дотримання додаткових умов. З метою попередження забруднення рани, необхідно змастити поверхню шкіри навколо рани настойкою йоду, попередньо зупинивши кровотечу, і накладіть стерильну пов'язку.

Особливо небезпечні травми хребта. У таких випадках необхідно обережно, не піднімаючи потерпілого, підсунути під його спину дошку, щит, двері тощо.

При переломі ребер необхідно міцно забинтувати груди або стягнути їх рушником під час видиху. При ушкодженні тазу необхідно обережно стягнути його широким рушником, покласти на тверді ноші, а під зігнуті і розведені колінні суглоби підкласти валик.

При переломах і вивихах ключиці у підм'язову западину кладуть вату або інший матеріал, згинають руку в лікті під прямим кутом і прибинтовують її до тулуба. Рука нижче ліктя повинна перебувати у косинці, яку підв'язують до шиї.

При переломах і вивихах кисті та пальців рук роблять таким чином: кисть руки з вкладеним у долоню жмутом вати, бунти (пальці зігнуті) прикладають до шини, яка повинна починатися біля середини передпліччя і закінчується біля кінців пальців, і перебинтовують.

При розтягу зв'язок суглобів - підняти хвору кінцівку догори, накласти холодний компрес ти тісну пов'язку, створити спокій до прибуття лікаря.

При ударах - забезпечити потерпілому повний спокій, накласти на місце удару холодний компрес. При ударах із синцями не слід класти примочки, місце удару змастити настойкою йоду і накласти пов'язку.

Перша допомога при опіках, теплових ударах

При наданні першої допомоги при опіках, теплових ударах слід швидко припинити дію високої температури. Це має особливо велике значення при займанні одягу і при опіках рідиною через одяг. У першому випаду необхідно загасити полум'я, негайно накинути на людину, що горить, будь-яку цупку тканину, щільно притиснути її до тіла. Знімають тліючий одяг або обливають його водою.

При промоканні одягу гарячою водою, його також необхідно облити холодною водою або зірвати. Швидке занурення обпеченого лиця у холодну воду зменшує біль і тяжкість опіку.

Місце опіків кислотами ретельно промивають струменем води протягом 10-15 хв. Обпечене місце промити 5% - ним розчином перманганату калію, або 10% - ним розчином питної соди (одна чайна ложка на склянку води). На місце опіку накладають бинт. Місце опіку їдкими лугами (каустичною содою, негашеним вапном) промивають проточною водою протягом 10-15 хв., потім слабким розчином оцтової кислоти. Місце опіків накривають марлею.

Опіки бувають трьох ступенів. При опіках першого ступеню з'являється почервоніння, припухлість шкіри. Уражені місця обробляють спиртом, прикладають примочки з розчину перманганату калію і забинтовують. При більш тяжких опіках (II і III ступенів) обпечені місця спочатку звільняють від одягу, накривають стерильним матеріалом, зверху накладають шар вати і забинтовують. Після перев'язування потерпілого направляють у лікувальний заклад. При опіках не слід розрізати пухирів, видаляти смолистих речовин, що прилипли до обпеченого місця, віддирати шматків одягу, які прилипли до рани.

При опіках очей електричною дугою роблять холодні примочки з розчину борної кислоти, потім потерпілого направляють у медичний заклад.

При появі різних ознак теплового або сонячного удару потерпілого негайно виводять на свіже повітря або в тінь, потім його кладуть, розстібають одяг, що стискує, на голову і на серце кладуть холодні компреси, дають пити у великій кількості холодну воду, у тяжких випадках потерпілого обливають холодною водою.

При припиненні дихання або його утруднення до прибуття лікаря потерпілому роблять штучне дихання.

Перша допомога при обмороженні, перехолоджені

Обмороження виникає при місцевій дії холоду на тіло. Холод, діючи на судини, спричиняє їх звуження, внаслідок цього відбувається недостатнє кровопостачання певної ділянки тіла, що проявляється у побліднінні шкіри. Якщо вчасно не буде надано першу допомогу, то це може спричинити до відмирання тканини.

Розрізняють три ступені обмороження: І - побіління і втрати чутливості; II - почервоніння і поява "пухирів"; III - омертвіння тканини, які набувають буро-червоного кольору.

При обмороженні І ступеня слід розтерти обморожені місця тіла сухою теплою тканиною до почервоніння. При обмороженні II і III ступенів - накласти стерильні сухі пов'язки і забезпечити негайну доставку потерпілого у лікарню.

При легкому ступені переохолодження тіло розігрівають розтирання, дають випити кілька склянок теплої рідини. При середньому і тяжкому ступенях - тіло енергійно розтирають вовняною тканиною до почервоніння шкіри, дають багато пити.

Перша допомога при отруєнні

Причиною отруєння є проникнення в організм людини різних токсичних речовин. Захворювання починається через 2-3 години, інколи через 20-26 годин.

Причиною отруєнь оксидом вуглецю (II) є вдихання чадного газу, продуктів горіння, диму. Потерпілому необхідно забезпечити прилив свіжого повітря. Якщо є можливість, - дати подихати

киснем. Звільнити його від одягу, який утруднює дихання, дати понюхати нашатирний спирт. На голову і груди потерпілого покласти холодний компрес. У разі припинення дихання необхідно робити штучне дихання.

При отрутні кислотою. Якщо нема симптомів, що свідчать про прорив стравоходу або шлунка, потерпілого слід напоїти розчином питної соди, водою. При отруєння лугом потерпілого поять оцтовою водою, лимонним соком. При наявності підозри на прорив (нестерпний біль за грудною кліткою або в ділянці) потерпілому не слід нічого давати пити, а негайно транспортувати у лікувальний заклад.

При харчовому отруєнні потерпілому кілька разів промивають шлунок (примушують випити 1,5 -2л води, а потім викликають блювання подразненням кореня язика) до появи чистих промивних вод. Можна дати 8-10 таблеток активованого вугляр. Потім дають багато чаю, але не їжу. Якщо після отруєння пройшло 1-2 год., і отрута надходить вже із шлунку до кишечнику, то викликати блювання даремно. У такому випадку необхідно дати потерпілому проносне (2 столові ложки солі на 1 склянку води). Для зменшення всмоктування отрути слизовою оболонкою шлунково-кишкового тракту потерпілому можна дати розведені крохмаль або молоко.

Щоб запобігти зупинці дихання і кровообігу, необхідне постійне спостереження за потерпілим.

               

 

 

 

 

 

 

 

Правила поведінки на уроках

 

1. Учні зобов'язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять.

2. Заборонено перебувати в класах у верхньому одязі.

3. Одяг учнів має бути чистим і охайним та відповідати вимогам, викладеним у Статуті школи.

4. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

5. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку.

6. Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.

7. Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть йти на перерву.

8. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.

9. Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.

10. Учні зобов'язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

11. Забороняється користуватися мобільним телефонами під час проведення уроків.

 

 

Правила поведінки під час перерви

 

1. Під час перерви учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

2. Під час перерви забороняється:
– бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях;
– штовхатися або грати у м’яча у приміщеннях, не пристосованих для цього;
– сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за погані слова, битися.

3. У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових і дотримуватися черги.

4. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.

5. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні.

 

 

Рекомендації до зовнішнього вигляду учню

 

1.    У школу учні повинні приходити в охайному одязі, призначеного для занять.

2.    Одяг повинен відповідати віку, виражати повагу хазяїна до самого себе й суспільству.

3.    Рекомендується не застосовувати зайву косметику й не носити багато прикрас на заняттях

4.    Спортивний одяг призначений для уроків фізичної культури, на інших уроках вона недоречна.

5.    Перебування в школі у верхньому одязі, без особливих на те причин, не дозволяється.

6.  На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у відповідній формі: дівчинки в темних спідницях або штанях і світлих блузках, хлопчики - у темних костюмах і світлих сорочках. Бажана наявність краватки для останніх.

7.     На святкові вечори, концерти учні вибирають одяг за своїм розсудом.

 

Обов’язки чергового по класу

 

1.  Чергові призначаються відповідно до графіка чергування по класу. 

2.  Чергові допомагають вчителю підготувати клас для наступного уроку, роблять посильне прибирання класної кімнати.

3.  Під час перерви черговий учень (учні) провітрюють клас, допомагають вчителеві розвісити навчальний матеріал для наступного уроку, роздають зошити на прохання вчителя.

4.  Наприкінці робочого дня чергові учні готують клас для наступного робочого дня (протирають дошку , поливають квіти тощо).

 

Правила поведінки учнів у їдальні

 

1.   Під час перебування в їдальні учням слід дотримуватися гарних манер і поводитися пристойно.

2.   Учні повинні шанобливо ставитися до працівників їдальні.

3.   Розмовляти під час їжі треба не голосно, щоб не турбувати тих, хто їсть по сусідству.

4.   Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

5.   Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

6.  Учень зобов’язаний після прийому їжі забрати зі столу посуд.

 

Правила поведінки учнів до початку, під час перерв і після закінчення занять

 

1. Під час перерв учень зобов'язаний:

навести чистоту й порядок на своєму робочому місці;

вийти із класу, якщо попросить учитель;

виконувати вимоги учителя.

2.  Під час перерв учні можуть вільно рухатися по школі, крім тих місць, де їм заборонене перебування з метою безпеки (горище, підвал, кухня, фізична й хімічна лабораторії).

3. Під час перерв учням забороняється штовхати один одного, кидатися предметами й застосовувати фізичну силу.

4. Під час перерв учням забороняється виходити зі школи без дозволу класного керівника або чергового адміністратора.

5. Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

6. Під час перерв учні не повинні бігати по сходах, поблизу віконних прорізів та в інших місцях, не пристосованих для ігор.

 7.   Черговий клас допомагає черговому вчителеві стежити за дотриманням дисципліни під час перерв.

Правила поведінки учнів на уроках

 

1.  Коли вчитель входить у клас, учні встають, вітаються з учителем. Подібним образом учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять (крім часу роботи на комп'ютері).

2. Кожен учитель визначає правила поведінки учнів на своїх заняттях; вони не повинні пригнічувати гідність учня.

3. Під час, уроку не можна шуміти, відволікатися самому й відволікати інших товаришів від занять сторонніми розмовами, іграми й іншими, що не ставляться до уроку справам! тому що цим порушуються права інших на одержання необхідних знань.

4. На уроці учні мають право користуватися шкільним інвентарем, що вони повертають учителеві після заняття. Ставитися до нього треба дбайливо та охайно.

5. Якщо учень хоче поставити запитання вчителеві або відповістити на запитання вчителя, він піднімає руку.

6. Учень вправі відстоювати свій погляд і свої переконання під час обговорення різних спірних і неоднозначних питань у коректній формі. 

 

Загальні правила безпечної поведінки для учнів

 

 

1.   Учень приходить у школу за 15 хвилин до початку занять; чистий, охайний, знімає в

роздягальні верхній одяг, займає робоче місце і готує все необхідне до уроку. 

2.   Учень зобов'язаний вчасно виконувати домашнє завдання

3.   На першу вимогу вчителя варто пред'являти щоденник

4.   Щодня вести запис домашнього завдання в щоденнику

5.    Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, посібники, письмові приладдя

6.   Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою й використовувати будь-яким способом зброю (у тому числі ножі), вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої. сигарети, наркотики, інші одурманюючі речовини й отрути

7.   Паління на території школи заборонене

8.   Не дозволяється жувати жувальну гумку, користуватися плеєрами й засобами мобільного зв'язку на урока 

9.   Забороняється вживати непристойні слова та жести

10. Учні школи повинні поважати працівників школи та один одного.

11. Фізична конфронтація, залякування й знущання, спроби приниження особистості, дискримінація по національній або расовій ознаці є неприпустимими формами поводження. Школа категорично засуджує подібне.

12. Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до своєму, так і до чужого майна, дотримують чистоти й порядок на території школи. У випадку заподіяння збитку майну школи батьки (законні представники) зобов'язані відшкодувати його.

13. Всі учні приймають участі в заходах щодо благоустрою школи й шкільної території, у міру своїх фізичних можливостей.

14. Учнем варто поважати право власності. Книги, куртки та інші особисті речі, що перебувають у школі, належать їхнім власникам.

15. До учнів, що присвоїли чужі речі, можуть прийматися дисциплінарні міри, аж до карного покарання.

16. Учнем, що знайшов загублені або забуті, на їхню думку, речі, пропонується здати їхньому черговому адміністраторові або вчителеві.

17. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри йти зі школи у визначений час. Вийти зі школи можна, пред'явивши записку від учителя або медичного працівника черговому охоронцеві.

18. У випадку пропуску занять, учень повинен пред'явити класному керівникові довідку або записку від батьків (осіб їх що заміщають) про причину відсутності на заняттях.

  

Права та обов’язки учнів

Учні мають право:

 

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

 

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

 

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

 

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

 

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

 

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

 

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

 

- на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

 

Учні зобов’язані:

 

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

 

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

 

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

 

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

 

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

 

- дотримуватися правил особистої гігієни;

 

- піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;

 

- дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

 

- діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;

 

- дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства) 

- дотримуватися ділового стилю одягу;

 

- займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

 

Учням забороняється:

 

- допускати прояви грубості, вульгарності;

 

- палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

 

- використовувати петарди;

 

- вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;

 

- псувати державне, громадське та особисте майно.

 

Заохочення і покарання учнів:

 

Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним листом „За відмінні успіхи у навчанні”, Похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, цінними подарунками  тощо.

 

По закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.

 

За рішенням виконкому для учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень, та переможців олімпіад встановлюються учнівські стипендії.

 

У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

 

- зауваження вчителя;

 

- зауваження чи догана директора школи;

 

- догана директора школи у присутності всіх учнів;

 

- направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку;

 

- клопотання про позбавлення учня статусу школяра, виключення зі школи.

 

Рішення про позбавлення статусу школяра приймається на загальних зборах колективу з урахуванням думки органів учнівського самоврядування, громадської думки та погодження із відділом у справах сім’ї та молоді.

 

Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності – виключаються зі школи.

 

За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

 

Загальні правила для учнів

 

1. Роботу розпочинай після дозволу вчителя.

2. Інструмент використовуй за призначенням, не працюй несправним і тупим інструментом.

3. Різальні інструменти повинні зберігатися лише в спеціально обладнаних папках у відведеному в класі місці.

4. Під час робочого процесу не відволікайся на сторонні справи, не розмовляй, будь зосередженим.

5. У процесі роботи дотримуйся порядку на робочому місці, а після роботи акуратно прибери його.

Правила особистої гігієни, праця, фізкультура

 

* Не економ час за рахунок сну.

* Прокинувшись, відкрий фрамугу чи кватирку і провітри кім­нату.

* Щоранку за будь-якої погоди роби зарядку.

* Почисти зуби, вмий з милом обличчя, ноги, руки, шию, під пахвами, якщо є можливість — роби

холодні обтирання.

*Влітку ходи босоніж. Поступово привчай се­бе виходити на холод навіть взимку на декілька

хвилин.

*  Поснідай і лише після цього йди до школи.

*  У школі перед уроками провітрюй класну кімнату.

*   Читаючи і пишучи — сиди правильно, тримай голову на відста­ні 35 см від книги чи зошита.

Для цього використовуй підставку.

* Дбай про чистоту голови, вух, ніг та рук.

* Періодично мийся в лазні чи вдома. Обов'язково коротко стрижи нігті.

* Мий руки після вбиральні та перед вживанням їжі.

* У класній кімнаті та вдома знімай верхній одяг та взуття.

* Готуй уроки після провітрювання кімнати або при відкритій ква­тирці.

*  Не читай у ліжку. Кожні 35 хвилин роби перерву.

* Щодня проходь не менше 3 км. Бажано робити прогулянки се­ред природи (в лісі, саду, на квітучих луках чи в полі).

*Ходіння, біг, стрибання із скакалкою, рухливі ігри, катання на велосипеді, ковза­нах, лижах і

взагалі активний відпочинок — наснажують здоров'ям.

* Жодного дня без фізичної праці. В праці — довголіття людини.

* Перед сном почисти одяг та взуття, приготуй зошити і книги, зроби прогулянку на свіжому

повітрі, почисти зуби та помий ноги, провітри кімнату; а якщо можеш — спи з відкритою

кватиркою, а влітку — на подвір'ї, саду чи на балконі.

 

 

Правила поведінки на природі

 

Пам'ятайте: відпочиваючи в лісі, на луках, біля озера, річки, не завдавайте природі шкоди, не порушуйте рівноваги, взаємозв'язків у ній.

Перш ніж виїхати з групою на відпочинок, необхідно заздалегідь вибрати місце. Наші міста і селища оточені мережею заповідників, заказників, парків, мисливських, риболовних, лісових та інших господарств, куди в'їзд суворо регламентований. Отже, перш ніж виїхати, треба мати дозвіл на відвідання цих місць. Перепустку, путівку, картку можна одержати в установленому порядку в Будинку мисливця і рибалки, лісництві.

Слід продумати й проїзд. На деяких річках і озерах моторним човном користуватися заборонено. У лісі, на луках не скрізь можна їздити автомобілем і мотоциклом. Особливо це стосується місць гніздування корисних птахів. У період спокою (травень — червень) краще мандрувати асфальтовими шляхами, ґрунтовими дорогами, протоптаними стежками.

Намет і вогнище — неодмінна особливість колективного відпочинку в лісі, біля річки. Щоб не ламати гілки дерев, необхідно придбати металеві кілочки і триніг для казана. Розбиваються намет лише з дозволу лісника чи єгеря, які підкажуть найзручніші місця. Самі ви повинні дбати про те, щоб не завдати шкоди природі, не потривожити диких тварин і птахів.

Бувають випадки, коли туристи й відпочиваючі знаходять у лісі пташеня, що випало з гнізда, щойно народжених зайчат, козуленят, підбирають їх і потім намагаються утримувати вдома. Та ще й пишаються (іноді пишуть у газеті): ми, мовляв, зробили для природи добре діло, врятували дику тварину. А насправді від такого діла — тільки збиток природі. Зустрівши в лісі заблукале, кволе чи хворе звіреня або пташеня, не підбирайте його, бо можна занести в селище чи місто заразну хворобу, а повідомте про це місцевого єгеря, лісника, працівника ветеринарної служби.

Не дозволяється брати в руки пташині яйця, пташенят, звірят: людський запах відлякує дорослих диких тварин, позбавляє малят материнства, вони стають легкою здобиччю хижаків і браконьєрів. Побачивши в лісі чи на луках птаха, зайця, лося, косулю чи іншого звіра, ви добре зробите, якщо дозволите їм жити своїм природним життям.

Не рекомендується розбивати намет на стрімких схилах берегів озер і річок, тому що берег може обвалитися. Любитель вогнища повинен пам'ятати, що влітку і ранньої весни особливо небезпечні лісові й польові пожежі. Розводити вогнища можна лише там, де дозволять єгер, лісник. Користуйтеся вогнищами типу «колодязь», «намет», «зірочка» і обов'язково обкопуйте їх канавкою. Найкращі дрова — соснові, ялинкові: вони горять, рівно, повільно, дають якнайменше іскор. Рубати дерева і ламати гілки заборонено, можна користуватися тільки сушняком. Розвівши вогнище, подивіться, куди летять іскри, знешкодьте їх, а оточуючий ґрунт (на 8-10 м) полийте водою.

Забираючись додому, погасіть тліючі головешки, закопайте сміття (целофан, скляний посуд заберіть із собою, адже він не розкладається в ґрунті). Хай на місці вашого відпочинку буде чисто — завтра сюди прийдуть інші.

Під час відпочинку в лісі для багатьох улюблене заняття — збирання грибів. Зрізуйте їх обережно, щоб не пошкодити грибницю, не руйнуйте мохового килима.

Любителі посидіти на березі річки чи озера з вудкою або спінінгом мають добре засвоїти правила риболовлі. Дозволяється вона лише по закінченні нересту риби, приблизно з червня. Норма вилову — не більше 5 кг. Ловити рибу можна тільки у відведених водоймах. З правилами можна ознайомитися у міських, обласних та районних газетах (їх виклад друкується напередодні відкриття сезону), в Будинках природи, Будинках мисливця і рибалки, первинних організаціях Українського товариства охорони природи, Українського товариства мисливців та рибалок.

Любитель риболовлі повинен пам'ятати, що взимку, особливо під час великих морозів, коли водойми покриваються суцільною кригою, риба може загинути від задухи. Щоб запобігти цьому, слід пробивати ополонки. Навесні дбайливі рибалки намагаються створити у водоймах нормальні умови для нересту риби. Зокрема, встановлюють штучні нерестилища. Виготовляти їх легко, особливо якщо звернутися за порадою до спеціаліста — працівника інспекції Укррибводу.

Після того, як закінчується повінь, багато водойм, відмежованих від основного русла річки, озера, пересихають, і в них може загинути молодь риби. Рятувати мальків — нехитра, але дуже корисна справа. Можна прокопати рівчаки до основного русла, перенести мальків відрами, чи в іншому металевому посуді.

 

 

Правила поведінки учнів під час екскурсії

 

1. Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.

2. Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.

3. В разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи.

4. Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати розпорядження керівника групи.

5. Дотримуватися правил протипожежної безпеки під час розведення вогнища.

6. Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.

7. Паління, вживання алкогольних напоїв та купання в річці суворо заборонені.

  

Правила користування ножицями і ножем

 

1. Ножиці для ручної праці повинні мати заокруглені кінці.

2. Клади ножиці чи ніж так, щоб вони не виступали за край робочого місця.

3. Не працюй тупими ножицями і ножем, а також ножицями зі слабким кріпленням.

4. У процесі різання уважно слідкуй за розміткою.

5. У процесі роботи тримай матеріал пасивною рукою так, щоб пальці були осторонь від гострого леза.

6. Не розмахуй ножицями, ножем, під час різання не ходи, а також не підходь занадто близько до того, хто ними працює.

7. Після роботи ножиці тримай складеними, бажано в чохлі, так само як ніж.

 

Правила користування шилом

 

1. Проколюй предмет на спеціальній (дерев’яній або гумовій) підкладці.

2. Не розмахуй рукою, в якій тримаєш шило.

3. Під час роботи з шилом не розмовляй.

4. Не проколюй шилом тверді предмети округлої форми (пересохлі каштани, жолуді, горіхові шкаралупи).

5. У процесі проколювання отвору будь уважним.

6. Користуйся тільки справним інструментом –
ручка повинна бути щільно припасована із
захисним кільцем.

Правила користування голкою

 

1. Голку тримай тільки з протягнутою ниткою в гольнику або футлярі.

2. Не вколюй голку в свій одяг.

3. Не бери голку в рот.

4. Запасні голки зберігай у футлярі або гольнику.

5. Не використовуй голку замість булавки.

6. Під час зшивання цупких матеріалів (шкіра, штучне хутро, картон) попередньо в місці зшивання зроби отвори шилом.

7. Під час шиття користуйся наперстком.

 

Правила користування дротом

1. Не бери дріт в рот.

2. Відрізай потрібний відрізок дроту ножицями або кусачками, не відкушуй зубами.

3. Не грайся дротом, не намотуй його на долоню, пальці.

4. Не розмахуй рукою, в якій тримаєш дріт.

5. Працюй з дротом зосереджено, не відволікайся.

6. При з’єднанні дротом цупких матеріалів або округлих форм, спочатку зроби в них отвори шилом.

 

                                                            ІНСТРУКЦІЯ №4

первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів у навчальних  кабінетах та                    класних кімнатах

 

1.1. Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу в

навчальному закладі та на його території поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час перебування в навчальному закладі та на його території.

1.2. Інструкцію розроблено відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці» учасників навчально-виховного процесу, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563.

1.3. Всі учасники навчально-виховного процесу повинні знати правила надання першої (долікарської) допомоги при характерних ушкодженнях.

 

2. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів навчального закладу під час навчально-виховного процесу в приміщенні навчального закладу та на його території.

2.1. Під час перебування в навчальному закладі та на його території чітко виконувати правила безпеки життєдіяльності учнів: не бігати, не штовхатися, не кричати, не влаштовувати метушливого, неконтрольованого руху та рухливих ігор, що можуть призвести до падіння та травмування, не провокувати словами та рухами агресивної поведінки, що може призвести до бійки та травмування.

2.2. Бути обережним у найбільш травмонебезпечних місцях – уважно та спокійно спускатися й підійматися сходами, перебувати й пересуватися у вузьких коридорах, бути обережним у туалетах, приміщенні гардеробу, де наявні травмонебезпечні гачки, не підходити до вікон, не перехилятися через перила на сходах, не стояти біля дверей кабінетів (їх можуть раптово відчинити), не чіпати скляні двері в коридорах, не ховатися за ними – ці двері призначені для затримання проникнення диму й вогню у разі пожежі, вони найбільш травмонебезпечні.

2.3. Мати змінне взуття на низькому стійкому підборі. У дівчат підбори мають бути до 5 см, стійкі, з квадратною основою. Ученицям категорично заборонено носити травмонебезпечне взуття на високих підборах, підборах-шпильках для попередження падіння та травмування. Обережно пересуватися щойно помитою або намастикованою підлогою, щоб не впасти та не травмуватися.

2.4. Не одягати на навчання ніяких прикрас, мати короткий манікюр, щоб запобігти ушкоджень, втрат цінних речей. Якщо ви прийшли у школу з цінними речами (мобільний телефон, гаманець із грошима, прикраси тощо), то тримати їх слід постійно при собі, не передавати іншим. Категорично заборонено користуватися мобільним телефоном на уроках та перервах у кабінетах, коридорах, інших приміщеннях навчального закладу. Якщо вам потрібно зробити дзвінок – слід спуститися на перший поверх у вестибюль та здійснити його у зазначеному місці – біля телефону-автомату Укртелекому.

2.5. Категорично заборонено перебувати у навчальному закладі з колючо-ріжучими предметами (ножі, голки тощо). Якщо є потреба наявності ножиць та голок на уроках праці, то користуватися ними слід тільки під наглядом учителя на уроці та попередньо прослухавши інструктаж із безпеки життєдіяльності.

2.6. Заборонено розмахувати навколо себе портфелем із підручниками або сумкою зі змінним взуттям, кидати ці та інші предмети з метою передачі в руки іншим учасникам навчально-виховного процесу. Категорично заборонено кидати будь-які предмети з метою передачі іншим учасникам навчально-виховного процесу на сходах із метою попередження травм.

2.7. З метою попередження отруєнь кожен учень повинен мати, ідучи на навчання, запас кип’яченої питної води. Заборонено вживати зафарбовані напої (фанту, колу тощо), продукти швидкого харчування (чіпси, сухарики тощо). Чітко дотримуватися санітарно-гігієнічних норм: мати засоби особистої гігієни, регулярно мити руки перед уживанням їжі, до й після відвідування туалетних кімнат.

2.8. Учням не можна вживати жувальні гумки з метою попередження удавлення дітей та ушкоджень шкільного майна, особистих речей учнів.

2.9. На уроках підвищеної небезпеки (фізичне виховання, трудове навчання, ритміка) виконувати вправи, задані вчителем, тільки після прослуханого інструктажу та дозволу початку роботи.

2.10. Уважно та спокійно користуватися виделками, скляним посудом та іншими приборами в їдальні, використовувати їх тільки за призначенням. Заборонено спрямовувати ложки, виделки на себе або іншу людину, щоб уникнути травм.

2.11. Вимоги безпеки життєдіяльності учня під час проведення перерв та прогулянки впродовж навчального дня, літньої навчальної практики.

2.11.1. Вимоги безпеки перед початком перерв та прогулянки впродовж навчального дня.

2.11.1.1. Чітко визначити місце перебування класу на перерві.

2.11.1.2. Повторити правила безпеки життєдіяльності під час проведення перерви та прогулянки.

2.11.1.3. Виконувати всі розпорядження вихователя або наставника класу.

2.11.2. Вимоги безпеки під час проведення перерв та прогулянки впродовж навчального дня.

2.11.2.1. Під час перерви перебувати біля вихователя або наставника класу.

2.11.2.2. Виконувати вимоги внутрішнього розпорядку та режиму навчального закладу.

2.11.2.3. Під час організації прогулянки на вулиці слід дотримуватися правил безпеки та вимог режиму навчального закладу:

 обов’язкове змінне взуття та одяг за погодними умовами;

 під час прогулянки в разі наявності калюж заборонено перебувати біля них;

 у разі снігових опадів заборонені ігри в сніжки, катання на ковзанах та катках – для запобігання падінь та травм;

 під час перебування на вулиці не можна бігати, штовхатися та влаштовувати безсистемний рух, не провокувати словами, жестами агресивну поведінку, що може призвести до бійки;

 під час прогулянки учні повинні перебувати біля вихователя або наставника класу, не розмовляти з незнайомими людьми. У разі непередбачуваної ситуації відразу звернутися до вихователя або наставника класу, у жодному разі не підходити до тварин або незнайомих людей, не вступати з ними в контакт. Особисті речі залишати при собі, не передавати нікому – ні однокласникам, ні незнайомим людям для попередження пропажі цих речей.

2.11.3. Вимоги безпеки після закінчення перерв та прогулянки впродовж навчального дня.

2.11.3.1. Вишикуватися для остаточної перевірки наявності учнів при поверненні з перерви та прогулянки впродовж навчального дня.

2.11.3.2. Заборонено без дозволу вихователя або наставника класу підійматися до навчального кабінету або перебувати в гардеробі.

2.12. Під час навчальних занять у кабінетах підвищеного рівня небезпеки (комп’ютерному класі, фізики, хімії, ритміки, спортивній залі, трудових майстернях) приступати до занять тільки після проведеного інструктажу. Не можна заходити й виходити з кабінетів без дозволу вчителя.

2.13. Під час навчальних занять чітко виконувати вказівки вчителя. Без дозволу не підходити до спортивних предметів на спортивних майданчиках. Бути обережним – рухатися повільно та спокійно, щоб не поранитися камінням, битим склом, не впасти у відкритий люк. Самостійно йти із заняття заборонено.

2.14. Вимоги до безпеки життєдіяльності учня під час проведення масових заходів із учнями на базі навчального закладу (актовій та спортивній залах і вестибюлі), а також на території гімназії (спортивному майданчику, подвір’ї).

2.14.1. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів перед проведенням масових заходів з учнями на базі навчального закладу, а також його території.

2.14.1.1. Перед проведенням масових заходів на базі навчального закладу, а також його території визначити дату, час і місце проведення заходу.

2.14.1.2. Повторити правила безпеки життєдіяльності та план евакуації в разі надзвичайної ситуації під час проведення масових заходів із учнями.

2.14.1.3. Чітко виконувати вказівки вихователя або наставника класу. Без його дозволу не можна заходити або виходити з приміщення, у якому відбувається захід.

2.14.1.4. Перевірити наявність вогнегасників та тканини, перших засобів пожежогасіння, наявність аптечки, присутність медичного працівника та членів ДПД. Наявність двох вільних аварійних виходів.

 1.  

2.14.2.1. Під час проведення масових заходів у навчальному закладі слід перебувати у зазначеному вихователем або наставником класу місці.

2.14.2.2. Під час проведення масових заходів потрібно поводитися чинно, пристойно, не галасувати, уважно слухати промовців. Якщо проводяться розважальні конкурси або вікторина з залом, не зіскакувати з місця, а чекати запрошення на сцену.

2.14.2.3. Після закінчення масового заходу залишати своє місце й виходити із приміщення слід тільки за вказівкою вихователя або наставника класу, не створювати натовп.

2.14.2.4. Заборонено вибігати з приміщення, штовхатися під час виходу з приміщення, у якому відбувався захід.

 1.  

2.14.3.1. Звітувати вихователю або наставнику класу про свій вихід.

2.14.3.2. Якщо масовий захід закінчується пізно, у темну пору доби або на світанку (випускний вечір, новорічна дискотека), обов’язковою є наявність батьків, які зустрічають учнів.

2.14.3.3. Після добирання додому, обов’язково слід зателефонувати вихователю або наставнику класу й повідомити, що все гаразд.

2.14.4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

2.14.4.1. У разі виникнення аварійної ситуації під час проведення масового заходу слід негайно повідомити вихователя або наставника класу.

2.14.4.2. Чітко виконувати вказівки вихователя, не панікувати, не метушитися, нікуди не йти від керівника.

2.14.4.3. Якщо непередбачувальна ситуація виходить з-під контролю дорослих, потрібно терміново зв’язатися зі службами екстреної допомоги (101 – пожежна охорона, 102 – міліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – газова служба) або рідними за мобільним зв’язком, вказуючи своє прізвище, ім’я, номер свого телефону та коротко описавши ситуацію, що склалася. Обов’язково слід вказати адресу закладу та телефон приймальні.

3. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу в приміщенні навчального закладу та на його території в разі, якщо аварійна ситуація виходить з-під контролю дорослих.

3.1. Якщо аварійна ситуація вийшла з-під контролю дорослих, слід не панікувати і пам’ятати, що безпека твого життя залежить від тебе. Потрібно правильно оцінити ситуацію і діяти в руслі правил та вимог даної інструкції з безпеки життєдіяльності. Намагатися залишити аварійно-небезпечне місце.

3.2. Потрібно пам’ятати номери викликів екстрених служб, у разі потреби звертатися за номерами до спеціалістів, зазначеними у п. 2.14.4.3.

                                              ОБЕРЕЖНО ОЖЕЛЕДИЦЯ!

Щорічно Міністерством охорони здоров'я України реєструється сумна статистика травмувань, пов'язаних з ожеледдю: за небезпечний сезон лікарі надають допомогу тисячам громадян, які постраждали на льоду.

Ми пропонуємо вам прості рекомендації, як уберегтися від значних неприємностей у період ожеледиці.

                                        ПЕРЕД ВИХОДОМ ІЗ БУДИНКУ:

 • Змайструйте на підошви та каблуки вашого взуття "льодоступи":
  • прикріпіть на каблук перед виходом шматок поролону (за розмірами каблука) або лейкопластиру;
  • наклейте лейкопластир чи ізоляційну стрічку на суху підошву і каблук (хрест-навхрест або східцем) і перед виходом натріть піском (на один - два дні вистачає);

 

 • натріть наждаковим папером підошву перед виходом, а краще прикріпіть його на підошву (але від води піщини наждакового паперу рано або пізно обсипаються);
 • намажте на підошву клей типу "Момент" та поставте взуття на пісок, після цього сміливо виходьте на вулицю.
 • Пам'ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропористої чи іншої м'якої основи та без великих каблуків.
 • Людям похилого віку краще в "слизькі дні" взагалі не виходити з будинку. Але якщо потреба змусила, не соромтеся взяти палицю з гумовим наконечником або з шипом. Якщо у вас з собою торба, то вона повинна бути тільки такою, що можна носити через плече. Пам'ятайте, що дві третини травм люди старші 60 років одержують при падінні.
 • Прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводження -небезпечні для здоров'я.
 • Не виходьте без потреби на вулицю, якщо ви слабкі та неспритні. Зачекайте поки не приберуть сніг і не розкидають пісок на обмерзлий тротуар.

ЯК МОЖНА ЗМЕНШИТИ РИЗИК ТРАВМ У ОЖЕЛЕДИЦЮ.

 • Будьте напоготові про всяк випадок під час ходьби в такі дні - впасти.
 • Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах, а ступайте на всю підошву. Руки повинні бути не зайняті торбами. Пам'ятайте, що поспіх збільшує небезпеку слизоти, тому виходьте із будинку не поспішаючи.
 • При порушенні рівноваги - швидко присядьте, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах.
 • Падайте в ожеледицю з мінімальним збитком для свого здоров'я. Відразу присядьте, щоб знизити висоту. У момент падіння стисніться, напружте м'язи, а доторкнувшись до землі, обов'язково перекотіться - удар, спрямований на вас, розтягнеться і витратить свою силу при обертанні.
 • Не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але і більш важких травм, особливо переломів.
 • Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони покриті льодом. Крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що додає травмувань.
 • Не прогулюйтеся з самого краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а на слизьких дорогах особливо. Можна впасти та вилетіти на дорогу, а автомобіль може виїхати на тротуар.
 • Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та у ожеледицю. Пам'ятайте, що у ожеледицю значно збільшується гальмовий шлях машини і падіння перед автомобілем, що рухається, приводить як мінімум до каліцтв, а можливо і до загибелі.
 • Небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані. У стані сп'яніння травми частіше всього важкі, всупереч переконанню, що п'яний падає завжди вдало. У стані сп'яніння люди не так чутливі до болю і при наявності травми своєчасно не звертаються до лікаря, що завдає згодом додаткові проблеми та неприємності.
 • Якщо ви впали і через деякий час відчули біль в голові, нудоту, біль в суглобах, утворилися пухлини - терміново зверніться до лікаря в травмопункт, інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками.
 • Тримайтеся подалі від будинків - ближче до середини тротуару. Взимку, особливо в містах, дуже велику небезпеку являють собою бурульки. Найбільшу небезпеку бурульки становлять у період танення льоду та снігу.